Täna toimub matemaatika riigieksam

Kuido Saarpuu
Copy
Riigieksam.
Riigieksam. Foto: Urmas Luik

Täna, 5. juunil teevad 7086 noort üle Eesti matemaatika riigieksamit. Õpilane võis valida kitsa või laia matemaatikakursuse eksami vahel. Kitsa matemaatikakursuse eksamile registreerus 2589 ja laia matemaatikakursuse eksami valis 4479  eksaminandi.

 

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Matemaatika riigieksamile 20. jaanuariks registreerunutest otsustas eksamit mitte teha 1935 õpilast ehk 21,5%. Enim loobuti kitsa kursuse matemaatikaeksamist (1520 õpilast), vähem oli loobujaid laia kursuse matemaatikaeksamist (415 õpilast).

Gümnaasiumiastmes on võimalik õppida kas kitsast (8 kursust) või laia (14 kursust) matemaatikakursust. Kitsast matemaatikakursust õppinu võis valida soovi korral ka laia matemaatikakursuse eksami ja vastupidi. Eksamitöid hinnatakse skaalal 0 – 100 punkti. Eksami sooritamise tingimused on kõigile eksaminandidele ühesugused ja eksam loetakse sooritatuks, kui eksaminand on saanud eksamil vähemalt ühe punkti.

Matemaatika riigieksam lõpetab enamuse abiturientide sellekevadise eksamiperioodi. Inglise keele riigieksamit sel kevadel ei korraldata. Rahvusvahelise inglise keele eksami Cambridge C1 Advanced eksamisessioon on 12.-22. juunini ning saksa keele Goethe-Zertifikat B1- ja B2-taseme eksamid toimuvad 8.-11. juunil. Prantsuse ja vene keele rahvusvahelised eksamid on planeeritud  augustisse.

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik.

Riigieksameid teeb tänavu kokku 9861  õpilast, kellest 8352 on gümnaasiumiõpilased, 544 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 965 kutseõppeasutuste õpilased.

Riigieksamite tulemused on teada hiljemalt 30. juunil ning avaldatakse infosüsteemis EIS ja riigiportaalis www.eesti.ee. Õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt  1. juulil.

Riigieksamid korraldatakse kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja piiranguid silmas pidades.

Lisainfo riigieksamite kohta on leitav siit!

Tagasi üles