Jahimehed täitsid Paide kultuuritempli

Kuido Saarpuu
Copy

Täna toimub Paide muusika- ja teatrimajas Eesti jahimeeste seltsi volinike koosolek.

Volinike koosoleku päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine.

2. EJS tunnustusavalduste üleandmine.

3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst.

4. EJS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2020.a. audiitori määramine.

5. 2020. a. eelarve kinnitamine.

6. EJS presidendi ja juhatuse valimine.

7. Meie sõnumid väljapoole.

8. Suurkiskjate küttimine.

9. Seisukoht vibujahi küsimuses metskitsele.

10. Küttimisandmete esitamine. EJSi IT lahendused ja nende rakendamine.

11. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine.

Iga liikme esindus volinike koosolekul on tähtis. Seltside juhid, valitud volinikud, kellel ei olnud võimalik koosolekul osaleda, paluti volitada asendaja, et koosolekult saadav teave võimalikult täpselt iga organisatsiooni jõuaks ja et koosolek saaks toimumiseks kokku vajaliku kvoorumi. 

Tagasi üles