Kirikut hakkavad valvama kaamerad

Järva Teataja
Copy
Turvakaamera.
Turvakaamera. Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Maakondlikule turvalisuse taotlusvoorule esitati tänavu viis taotlust, neist neli pälvisid rahastuse.

Paide kiriku videovalve projekti esitas MTÜ EELK Paide Püha Risti Kogudus, projekti eesmärgiks on kiriku, kui ajaloolise kultuuriväärtuse ja seal hoitavate muinsuskaitseliste varade turvalisus ja hoone ümbruse heakorra tagamine. Projektiga paigaldatakse viis kaamerat (kolm kiriku sisse ja kaks välja) koos salvestusseadmega. Kaamerad katavad ära mõlemad peauksed, altari, oreli ja ukse käärkambrisse. Välimiste kaamerate vaateväljas on kiriku põhjakülg kogu pikkuses, kaks väiksemat sissepääsu ust kirikusse ja kirikuaed. Projekti kogumaksumus on 2 584,80 eurot, millest toetus 2 384,80 eurot.

MTÜ Allikaveed esitas projekti „Turvaliselt külatuppa“, mille eesmärgiks on eakatele ja liikumisraksustega inimestele ning väikelaste kärudega lapsevanametele turvalise ligipääsu tagamine MTÜ Allikaveed külatuppa eelkõige sügisel-talvel ja kevadel libedal ajal, aga ka suvel. Rajatakse kaldtee/invatrepp, ilma milleta ei saa osad liikumisraskustega vanemad inimesed külatuppa ja nad ei saa selle tõttu osa sotsiaalsetest tegevustest, mis on eakatele inimestele väga olulised – võrreldes tänasega saavad tänu sellele projektile inimesed turvaliselt külatuppa ja eakamad kogukonna liikmed on aktiivsed ja vitaalsed. Projekti otsene sihtrühm on Roosna- Allikul elavad eakad, keda on ca 100 inimest. Projekti kogumaksumus on 3 468 eurot, millest toetus  3 120,84 eurot.

Jalakäijasõbraliku Joodi  projekti esitas MTÜ Joodi Arendus. Projekti eesmärk on Joodi linnaosas liiklevate tähelepanelikumad ja jalakäijatega arvestavad autojuhid, autode liikumiskiiruse vähenemine ja sellega seoses on liiklusohtlike olukordade arvu langus ja turvalise elukeskkonna tagamine elanikele.  Projekti peamiseks tegevuseks on paigaldada Joodi linnaosa tänavatele teavitusmärgid, mis kutsuvad autojuhte märkama jalakäijaid ja jalgrattureid. Planeeritavad teavitusmärgid on lõbusad ja silmatorkavad, mis tõmbavad tähelepanu ja vähendavad autojuhtide hulgas riskikäitumist. Korrakdatakse ka teavituskampaania, kus jagatakse Joodile sissesõidul infoflaiereid, mis kirjeldavad ja selgitavad õuealal liiklemise reegleid. Projekti tulemusena on Joodi linnaosa autoliiklus  muutunud rahulikumaks ja juhid arvestavad õuealal liikuvate inimestega, eriti lastega, langenud on autojuhtide riskikäitumine ja tõusnud on elanike turvalisus ja kogukonnatunne. Projekti kogumaksumus on 1 866 eurot, millest toetus 1 683 eurot.

Paide Võrkpalliklubi MTÜ esitas Paide tehisjärve rannaala turvavõrgu arendamise projekti. LED valgustid täiendavad turvavõrgu arengu esimeses etapis paigaldatud valvekaamerate tööd. Projekti eesmärgiks on Paide Tehisjärve äärne võrkpalliplatsi, rannamaja ning lähiümbruse katmine LED valgustitega. Sellega suureneb kogukonna turvalisus ja kindlasti  väheneb pimedal ajal järveäärne reostamine, lõhkumine ning vandaalitsemine.

Siseturvalisuse keskmes on inimeste elu, tervise ja vara kaitsmine, projekti tulemuseks saab Paide tehisjärve rannaala võrkpalliplatside ja rannamaja poolne osa kaetud osaliselt LED valgustitega.

Projekti kogumaksumus on 2 504,28, millest toetus 2 250 eurot.

Maakondlike toetusvoorude eesmärk aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikku toetusvooru viib maakonnas läbi Järvamaa omavalitsuste liit.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis: panustavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu; vähendavad riskikäitumist; arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist. Maksimaalne toetus taotluse kohta on 3 500 eurot.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles