Tublisid ettevõtjaid saavad tunnustada kõik järvalased

Tiit Reinberg
Copy
Möödunud aastal läks Järvamaa parimate ettevõtete tunnustusüritusel Aasta suurettevõtete kategoorias võit osaühingule Aarman Puit.
Möödunud aastal läks Järvamaa parimate ettevõtete tunnustusüritusel Aasta suurettevõtete kategoorias võit osaühingule Aarman Puit. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Järvamaa arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Saima Piisner andis teada, et kätte on jõudnud aeg esitada kandidaate ettevõtluskonkursile, kus selguvad Järvamaa ettevõtlusauhindade saajad.

Piisner selgitas, et konkursi eesmärk on väärtustada ettevõtjate tegevust ja tänada neid panuse eest piirkonna arengusse. «Tunnustame edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele,» täpsustas ta.

Tänavu on konkursil kümme kategooriat.

Üks inimene võib esitada mitu kandidaati ja ühe kandidaadi võib esitada mitmesse kategooriasse. Ette­panekud koos põhjendustega tuleb saata digitaalselt kuni 15. septembrini. Täpsemad juhised leiab Järvamaa arenduskeskuse kodulehelt, kus saab ka kandidaate esitada. Igas kategoorias valib komisjon välja kolm kandidaati ja võitja, keda tunnustatakse 9. oktoobril Järvamaa ettevõtjate auhinnagalal. (JT)

Kategooriad ja kandidaatide esitamise suunised:

Aasta ettevõte -  suurettevõte

Auhinnaga „Aasta suurettevõte" tunnustatakse üle 3 aasta tegutsenud ettevõtet. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte suurettevõtte kategoorias, kus on üle 50 töötaja. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN. 

Aasta ettevõte -  väikeettevõte

Auhinnaga „Aasta väikeettevõte" tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtet. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte 10-49 töötajaga ettevõtete kategoorias. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Aasta ettevõte -  mikroettevõte

Auhinnaga „Aasta mikroettevõte" tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtet. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte kuni üheksa töötajaga ettevõtete kategoorias. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Edukas startija

Ettevõte, mis on tegutsenud kuni 3 aastat. Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted või teenused ja ideed. Nominendi tegevuse kestust arvestatakse konkursi väljakuulutamise seisuga. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi, töötajate arvu kasvu, toote/teenuse unikaalsust, puuduoleva niši täitmist.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Aasta turismitegija

Kategooria eesmärk on tunnustada turismiga tegelevat organisatsiooni, keda iseloomustab kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus. Tunnustatavaks võib olla äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing, füüsilisest isikust ettevõtja, riigimuuseum, ürituse korraldaja, kes on tuntud ja teeb koostööd oma maakonna teiste ettevõtjatega ning on oma tegevusega  toetanud turismi arengut Järvamaal.   Hindamisel arvestatakse objekti või sündmust külastanud või teenust tarbinud turistide arvu, teenuse/toote uudsust, originaalsust ja vajalikkust, lisandväärtuse pakkumist piirkonnale, keskkonna väärtustamist, jätkusuutlikkust ja tuntust Eestis.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Ettevõtluse edendaja

Ettevõtluse edendajaks võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, kohalik omavalitsus või vabaühendus, mis on märkimisväärselt aidanud kaasa ettevõtluse arengule Järvamaal. Tunnustada silmapaistvat tegu, mis on korda saadetud ettevõtluse edendamiseks. Hindame uudse lahenduse olemust, ainulaadsust, tehnoloogilist läbimurret ja selle mõju lisandväärtuse kasvule.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Aasta pereettevõte  

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid pereettevõtteid. Kes on majanduslikult edukad tööandjad ning panustavad ühiskonda isikliku aja ja/või sponsorlusega. Samuti soodustada positiivset suhtumist ettevõtlusesse ja innustada ettevõtlikku elulaadi.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Aasta talu  

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid talusid. Soovime tunnustada julgeid ettevõtjaid maapiirkonnas, kes on majanduslikult edukad ning paistavad silma oma panusega kohaliku piirkonna arengusse. Talud on meie maakonna põllumajanduse alustala, sest nendel on kandev roll toidujulgeoleku tagamisel ning üldisemas plaanis kogu maaelu edendamisel.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Parim kohalik toode ja/või teenus

Konkursi eesmärk on tunnustada parimat kohaliku ettevõtja toodet ja/või pakutavat teenust. Eesmärk on tutvustada Järvamaa kohalikke tooteid ja teenuseid ning nende tootjaid ja pakkujaid, valides esitatud kandidaatide seast välja parima. Auhinna väljaandmise eesmärk on innustada ettevõtjaid tegelema tootearendusega ning uute teenuste loomisega. Hindamisel tuleb kasuks, kui toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; toode/tootmisprotsess on keskkonnasõbralik.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Tervislik töökoht   

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid ettevõtteid, kes on töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel arvestanud töötajate tervisega (kutsehaigused, tööohutus, tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine). Ettevõtted, kes keskenduvad töötajate ja klientide tervisele, võtavad arvesse nende ootusi tervise suhtes. On loonud tervist väärtustava ja tervislikke eluviise soodustava keskkonna.

Kandidaadi esitamise ankeet on SIIN.

Tagasi üles