JOLi juhatuse esimehe Priit Värgi kõne Järvamaa õpetajatele

Priit Värk

FOTO: Dmitri Kotjuh

Head õpetajad, koolijuhid, treenerid ja kõik, kes on valinud oma kutseks laste harimise!

Loetud päevade pärast algab taas kooliaasta. Pikk, pikk, pikk suvi ja ootus on kohe lõpule jõudmas ning särasilmalised rõõmupallid saavad olema teile seltsiks iga argipäev. Milline rõõm, kas pole? Tegelikult ma pole reaalsustaju veel kaotanud ja kasutasin teadlikult pisut liialdavat väljendusviisi.

Eriolukorrast tingitud erakordne kevad nõudis eriliselt suurt pingutust lastelt, kuid eelkõige õpetajatelt. Tõenäoliselt oli suvepuhkus paljude teie jaoks mitte pikk-pikk-pikk, vaid ootamatult lühike, kuid loodetavasti sellest piisas, et oma patareid laadida täis. Ent samas minu viide „särasilmsetele rõõmupallidele“ võib-olla polegi nii liialdatud, sest paljud teist ja lastest kindlasti ootasid aega, et taas saaks koolimajja, sõprade ja kolleegide sekka ning ei peaks üksi kodus distantsõppe raames pead murdma.

Aga ma läheksin veel kord kevadesse ja tsiteeriksin pika lõigu haridusministrilt, kes kooliaasta lõpukõnes tänas ka õpetajaid:

Tänane päev on teile lõikusepühaks. Rahuldusetundega võite vaadata oma töö viljapäid. Need särasilmalised noored, kes lahkuvad teie hoole alt viivad endaga kaasa osa teie elust ja teie hingest, sest nad moodustavad suure tüki teie elutööst. Kolmekümne aastase pedagoogilise töö kestel, suudab õpetaja välja lasta vaid viis täielikku lendu kasvandikke. Te olete katsunud juhtida oma kasvandikke tõe ja õiguse radadele, olete varustanud neid eluvõitluse jaoks vajalike tööriistadega ja võitluse vahenditega. Täna tunnete eriti selgesti oma kutse tähtsust. Te hoiata oma käes noorsugu, sellega rahva ja riigi tulevikku. Teie töö on suur ja vastutusrikas, võtke vastu minu tõsine tänu tehtud töö ja nähtud vaeva eest.

Arvatavasti nii mõnigi tähelepanelikum kuulaja saalis mõistis, et mu tsitaat ei pärine sellest kevadest. Need sõnad, meie kõrvade jaoks võib-olla samuti pisut liialdavas väljendusviisis, lausus Eesti Vabariigi haridusminister kolonel Aleksander Jaaksoni 25. mail 1939. a.

Loomulikult ma ei taha selle tsitaadiga viidata sellele, et 81 aastaga pole hariduskorralduses midagi muutunud. Kui miski tundub muutumatuna selle tsitaadi kontekstis, siis need on poliitikud ja nende kõned. Priit Värk 2020 või Aleksander Jaakson 1939 – pole suurt vahet?!

Aga rääkides tõsisemalt, siis see kevad tõestas seda, et hariduskorraldus ja eelkõige õppemetoodika, mis muidu on pigem ajas püsinud konservatiivsena ja muudatused tulevad tasa ja targu, suudab tänu pädevatele õpetajatele teha läbi vajadusel ka kiireid muutusi ja kohaneda olukorraga. Ja seda ikka kõike selleks, et juhtida kasvandikke tõe ja õiguse radadele.

Ma valisin selle sama Jaaksoni tsitaadi välja just seepärast, et väljendada enda ja kõigi teiste omavalitsusjuhtide tänu möödunud õppeaasta eest ning tiivustada teid ka uueks hooajaks. Sest hoolimata sellest, et ka hetkel on võrreldes tavapärase kooliaasta algusega rohkem teadmatust ja ebakindlust, siis ka tuleval kevadel jõuab kätte aeg kui koolides on lõikuspüha ja rahuldustundega võite vaadata oma töö viljapäid. Võtke vastu minu tõsine tänu tehtud töö ja nähtud vaeva eest.

Ma soovin kõigile ilusat kooliaasta algust!

Tagasi üles
Back