Karantiini jääva lasteaialapse vanem saab kohe hoolduslehe

FOTO: shutterstock.com

Seoses haiguse Covid-19 nakatumiste tõusuga ning üha rohkemate inimeste jälgimisele suunamisega andis Haigekassa teada, et haigega kontaktis olnud ja koju jälgimisele suunatud lasteaialapse vanem saab hoolduslehe alusel töölt koju jääda.

Viimasel ajal on tõusnud koroonaviiruse positiivsete testide hulk ja ka haigestumine. Nakkus on mõnel pool levinud ka koolieelsetesse lasteasutustesse, kus lapsed on olnud lähikontaktis teise Covid-19 lapsega.

Mõistagi suunatakse kontaktis olnud lapsed Terviseameti poolt kohe haiguse leviku peatamiseks koju jälgimisele, mistõttu on nende vanemad koju jäämise osas sundseisus. Perearstid ei saanud aga vanematele hoolduslehte väljastada, sest jälgimisel oleval lapsel pole ju diagnoosi ja ta pole seause silmis haigeks tunnistatud.

Paide perearst Ingrid Alt ütles, et Järvamaal ja Paides pole koroonaviiruse tõttu lähikontaktseid lasteaialapsi koju karantiini saadetud, kuid võimalus, et koroonaviiruse kolle ühel hetkel ka siia ja meie lasteasutustesse jõuab, pole välistatud.

Selles kontekstis on Aldi meelest hea uudis, et lapsevanemad ei pea siis enam muretsema, kelle hoolde laps kodus jätta. "Nüüd andis Haigekassa loa SARS-CoV-2 positiivse isikuga lähikontaktis olnud lasteaiaealise lapse hooldamiseks jälgimisperioodil väljastada lapsevanemale lapse niinimetatud karantiini puhul üks hooldusleht," teatas ta.

Alt lisas, et perearstidele on kõik lähikontaktsed Terviseameti kaudu tuvastatavad ning lisaks saadab Terviseamet kõigile lähikontaktsetele juhised, mille ettenäitamine on arstile kinnituseks, et tegemist on lähikontaktsega.

Juhul kui jälgimisel olev lapse haigestubki koroonaviirusesse, vormistab perearst lapsevanemale uue esmase hoolduslehe nii nagu lapse haigestumise korral seadus ette näeb.

Tagasi üles
Back