Tallinna-Tartu maanteele lisandub veelgi tarka tehnoloogiat

Kuido Saarpuu
Copy
Tallinna-Tartu maantee.
Tallinna-Tartu maantee. Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

SMART E263/E77 on Eesti ja Läti  Maanteeametite ühisprojekt, mille käigus rajatakse aastatel 2020–2022 Tallinna–Tartu–Luhamaa–Riia trassile Eesti ja Läti lõikudele erinevaid teeäärse targa tehnoloogia (ITS, Intelligent Transport Systems) lahendusi liikluse juhtimiseks, seireks ning liiklejate teavitamiseks. Projekti eesmärk on muuta liiklust rahvusvahelisel trassil ohutumaks ja sujuvamaks ning saavutada sõiduaja kokkuhoidu.

 

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee E263 ja Riia–Pihkva maantee E77 on Euroopa transpordivõrgustiku TEN-T teed, mis ühendavad Eestit ja Lätit ning suunduvad Vene Föderatsiooni Pihkva suunas. Need maanteed on olulised ühendusteed regioonide, suurte sadamate, logistikakeskuste ja pealinnade vahel.

„Projektiga rajatav dünaamiline liiklusjuhtimine ja liiklejate teavitamine annab 2+2 teelõikudele vajaliku paindlikkuse võimaldamaks ilmastiku- ja liiklusoludele vastavaid kiiruspiiranguid ning lubab talvel heade sõiduoludega suuremaid piirkiirusi kuni 110 km/h, millega saavutatakse oluline sõiduaja kokkuhoid,“ selgitas Maanteeameti intelligentsete transpordisüsteemide arendusjuht Kristjan Duubas.

Muutteabega liiklusmärkide abil tagatakse liiklejate teavitamine ohuolukordades ja liiklustakistuste ilmnedes. Need märgid on kõigile liiklejatele hästi nähtavad ja aitavad teeomanikul suhelda liiklejatega kõige ohutumal viisil, andes neile vajaliku teabe õigeaegselt ning õiges kohas.

Koos uue ja rajatava 2+2 teelõiguga Kose–Mäo vahel lisandub 2022. aastaks võimalus reguleerida liiklust muutteabega märkidega Tallinnast Mäoni.

Eesti ja Läti lahendused ei tule üks-ühele samad, kuid mõlemad riigid lähtusid oma valikutes sellest, et kasutatavad tehnoloogiad on piiriülesed ning omavahel ühilduvad. Ametid loovad koostöös ka proaktiivse piiriülese liikluskorraldusplaani, et rahvusvaheline liiklus oleks maksimaalselt sujuv ka keerukates oludes.

„Tarkade liikluskorralduslahenduste abil väheneb sõiduaeg kogu trassil 0,8% ja 2+2 teelõikudel 5,6%,“ märkis Duubas. „Koos uue ja rajatava 2+2 teelõiguga Kose–Mäo vahel lisandub 2022. aastaks võimalus reguleerida liiklust muutteabega märkidega Tallinnast Mäoni.“  

Tööd algavad Eestis ITS lahenduste eelprojekti koostamisest, mis kestab viis kuud. Eelprojekti koostab Maanteeametile Trafiction OÜ koostöös Reaalprojekt OÜ-ga. 

Projekti rahatatakse Euroopa Liidu vahenditest Interregi Kesk-Läänemere programmi poolt, kellega sõlmiti 01.07.2020 rahastuslepingu. Projekt kestab kuni november 2022 ja projekti maksumus on 2,6 miljonit eurot, millest Euroopa Liit katab 81%.

Tagasi üles