Paides ja Türil käivitub inimesekesksem hoolekandemudel

Arstikabinet. Foto on illustratiivne.

FOTO: Tairo Lutter

Türi vald sai rahastuse Sotsiaalministeeriumi projektist, mille eesmärk on jõuda olukorrani, kus kõik abivajajad saavad neile vajalikku tuge võimalikult loogiliselt ja sujuvalt, teekond abini on katkematult toetatud ning abivajadusega inimene tuleb oma kodus võimalikult kaua iseseisvalt toime.

 

Rahastust taotleti koostöös Järva ja Tapa valla ning Paide ja Rakvere linnaga, partneritena on kaasatud AS Järvamaa Haigla, AS Rakvere Haigla, Rakvere Tervisekeskus, OÜ Tapa Perearstid, OÜ Paide Perearstid, OÜ Türi Perearstikeskus ja FIE Enn Sults.

Tänane olukord on selline, et tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemid on teineteisest eraldatud, inimese vaates on süsteem keeruline ning tihti on arusaamatu, kelle poole täpselt abi saamiseks pöörduma peaks. Projektis on võtmeroll erinevatel tasanditel tehtaval võrgustikutööl. Ühelt poolt tehakse võrgustikutööd konkreetsete juhtumitega, selgitatakse välja inimese vajadused, sõnastatakse eesmärgid ning tagatakse erinevate osapoolte koostöös inimesele vajalik abi. Teisalt tehakse ka üksikjuhtumite ülest võrgustikutööd, et selgeks saaks erinevate oluliste osapoolte roll, vastutus ja ülesanded. Oluline on, et tehtaks selged kokkulepped, kuidas inimene kahe süsteemi vahel või ühest süsteemist teise liigub.

Riik toetab projektis osalevaid piirkondi koolitusprogrammi, järjepideva toe ja praktiliste toetavate materjalidega. Projektis osalevatelt piirkondadelt saadava tagasiside põhjal töötab riik välja tervishoiu- ja hoolekandesüsteemi koordinatsiooni mudeli, mis käivitatakse kõikjal Eestis.

Tagasi üles
Back