Kaitsevägi piirab koroonaviiruse tõttu ajateenijate väljaloale lubamist

Kuido Saarpuu
Copy
Foto: 1. jalaväebrigaad Facebook

Koroonaviiruse tõttu rakendab kaitsevägi oma väeosades täiendavaid meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks, vajaduse korral piiratakse ka väljalubade andmist ajateenijatele ning külastuspäevade korraldamist.

„Kaitsevägi on osa ühiskonnast ja me vastutame viiruse leviku tõkestamise eest Eestis sama palju kui teised. Selles valguses saab lähiajal kindlasti olema piiratud linnakute ja avaliku ruumi vaheline liikumine,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti.

Kogu kaitseväes on kasutusele võetud rangemad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. On rakendatud distantsi hoidmine, maskide kandmine, isikukaitse- ja hügieenivahendite kasutamine. Ülemad on saanud ülesande koostada võimalik kaugtööplaan ning koosolekud toimuvad virtuaalselt. Ajateenijatele väljalubade andmine on hetkel üksuste ülemate otsustada, kes teevad seda vastavalt olukorrale ning väljaõppeplaanidele.

„Mida vähem me loome kontakte erinevate isikute gruppide vahel, seda tõhusamalt piirame levikut. Rakendame viirushaiguse sümptomitega isikute puhul kohest isolatsiooninõuet, positiivse koroonatesti puhul laiendame nõuet lähikontaktsetele,“ ütles kolonelleitnant Lusti ja lisas, et haigusnähtudega tööle tulek pole aktsepteeritav ning ajateenijate, liitlaste ja teiste isikute puhul, kel puudub võimalus koduseks isolatsiooniks, rakendatakse väeosa sisest isolatsiooni.

Kogu kaitseväes on kasutusele võetud rangemad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks.

Tänaseks on kaitseväes tuvastatud koroonaviirus 66 inimesel, neist 53 on ajateenijad. Kõik nakatunud ajateenijad on oma lähedastega ühendust võtnud. Karantiini paigutatud sõduritega saab ühendust nende isiklike mobiilitelefonide kaudu, samuti on võimalik neile linnakusse saata pakke kas posti teel või jättes pakk väeosa pääslasse.

Ajateenijate nakatumine viirusesse ei mõjuta väljaõpet, küll aga pööratakse suuremat tähelepanu sotsiaalse distantseerumise vajadusele ning isikukaitse- ja hügieenivahendite kasutamisele.

Tagasi üles