Järvamaal toimub reedel põdrapäev

Kuido Saarpuu
Copy
Põder tee ääres.
Põder tee ääres. Foto: Arvo Meeks

Läbi novembri toimub kütitud põtrade bioproovide kogumine ja läbivaatus. Järvamaa jahimdusklubis on põdrapäev sel reedel ja sarnaselt eelnevate aastatega määrab kütitud põtrade vanuseid Jüri Tõnisson.

 

Tuletatakse meelde, et vähemalt 80%-lt enne 1. novembrit kütitud põtradelt tuleb koguda ja ülevaatuseks esitada alalõualuu. Ülevaatuseks ei pea enam esitama kütitud põdrapullide sarvi, kuid pullidelt kogutud alalõualuude saatelehele tuleb täiendavalt märkida isendi sarveharude arv ja sarvetüvikute ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ning sarve tüüp.

Jahihooaja teises pooles (novembris-detsembris) kütitud isenditelt alalõualuid (v.a põdralehmad kellelt kogutakse sigimiselundkond) ja sarvede mõõtandmeid enam ei koguta.

Selleks, et biomaterjalide üleandmine toimuks sujuvalt ja sellega ei suureneks oht viirushaiguste levikuks, palutakse kõik proovid eelnevalt korrektsekt märgistada ja võimalusel proovid ülevaatuspunkti juba varem kohale viia.

Tagasi üles