Rahvusvahelises uuringus võetakse vaatluse alla matemaatika õppimise motivatsioon

Kuido Saarpuu
Copy
Foto: Shutterstock

Sel sügisel sai alguse rahvusvaheline uurimisprojekt, mis keskendub matemaatika õppimise motivatsiooni uurimisele ja toetamisele esimeses ning teises kooliastmes. Projekti eesmärk on teha kindlaks, missugused tegevused klassiruumis õpilaste matemaatikahuvi enim toetavad.

 

Projekt „Matemaatika motivatsiooni koosloome alushariduses: pikiuuring kuues Euroopa riigis“ (MATHMot) ühendab haridusteadlasi ja psühholooge kuuest riigist: Norrast, Rootsist, Soomest, Eestist, Serbiast ja Portugalist. MATHMot tugineb eeldusele, et matemaatika õpetamise üks peamisi eesmärke peaks olema õpilaste pikaajaline motivatsioon seda ainet õppida ja oma oskusi arendada.

Projekti käigus kogutakse andmeid matemaatika õpetamise ja õppimise kohta osalevate riikide koolide 3. ja 4. klassides ning jälgitakse samu õpilasi aasta hiljem, et näha, kuidas nende motivatsioon on aja jooksul arenenud. Projekti meeskond tõlgendab uurimistulemusi tihedas koostöös õpetajatega ja arendab nende põhjal välja töövahendid, mida õpetajad saavad kasutada igapäevases õppetöös.

„Matemaatikaoskus on osa 21. sajandi võtmepädevustest ja see ennustab küllaltki hästi õppijate üldist akadeemilist edukust,“ ütles projekti Eesti meeskonna juht, Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen. „Meie projekt käsitleb väga olulisi matemaatika õppimisega seotud küsimusi ja annab ka näpunäiteid, kuidas muuta õpetajaharidust nii, et see toetaks rohkem erinevaid õppijaid. See on hea uuringudisainiga tugev projekt, kuhu on kaasatud valdkonna tippeksperdid,“ lisas ta.

Projekt „Matemaatika motivatsiooni koosloome alushariduses: pikiuuring kuues Euroopa riigis“ (MATHMot) ühendab haridusteadlasi ja psühholooge kuuest riigist: Norrast, Rootsist, Soomest, Eestist, Serbiast ja Portugalist.

Projekti rahastab Norra teadusnõukogu FINNUT haridussektori teadusuuringute ja innovatsiooni programm.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles