L, 3.12.2022

Norra toel alustati mullu mitmeid tegevusi noorte õigusrikkumiste ennetamiseks

Kuido Saarpuu
Norra toel alustati mullu mitmeid tegevusi noorte õigusrikkumiste ennetamiseks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Norra lipp.
Norra lipp. Foto: Pärnu Postimees

Norra rahastuse toel ja justiitsministeeriumi eestvedamisel sai 2020. aastal viia ellu mitmeid tegevusi, mis toetavad alaealiste õigusrikkumiste vähendamist ning taastava õiguse laiemat kasutamist Eestis.

Pärnumaal alustati tegevusi „Ringist välja“ mudeliga, mille eesmärk on eriti keeruliste juhtumite korral tuvastada noorega seotud riskid ja võimalused ning tagada noore õiguskuulekus mitme asutuse spetsialistide ja perekonna omavahelise koostööga. „Pärnu meeskonna entusiasm, julge pealehakkamine ja esimesed positiivsed tulemused on mudeli vastu huvi tekitanud ka teistes piirkondades. Koos sotsiaalkindlustusametiga tahame mudeli järgmisel aastal kasutusele võtta kogu Eestis,“ ütles justiitsministeeriumi projektijuht Laidi Surva.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet veab eest Islandi mudeli juurutamist. Igas linnaosas toimetab tervisedendaja, kes koos oma kolleegide ja partneritega toetavad noorte riskikäitumise vähendamist. Tallinnas tehakse koos islandlastega regulaarselt uuringuid, mis aitavad kaardistada peamisi lastega seotud riske ja edasiminekuid, et sellest lähtuvalt planeerida tegevusi laste heaolu parandamiseks. „Oluline on see, et iga linnaosa saab iseseisvalt heita pilgu oma piirkonna muredele-rõõmudele ja neist lähtuvalt panna paika tegevuskavad oma linnaosa arendamiseks,“ selgitas Surva. 

Pärnumaal alustati tegevusi „Ringist välja“ mudeliga, mille eesmärk on eriti keeruliste juhtumite korral tuvastada noorega seotud riskid ja võimalused ning tagada noore õiguskuulekus mitme asutuse spetsialistide ja perekonna omavahelise koostööga.

Läbi kogu aasta toimus erinevaid koolitusi, mis toetavad erinevate spetsialistide tööd laste ja noortega, kes õigussüsteemiga kokku puutuvad. Näiteks Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Jõhvis viidi läbi lapsesõbraliku menetluse koolitused politseile ja prokuratuurile. Algust on tehtud ka õppevideotega, mida saab vaadata lapsesõbraliku menetluse veebilehelt. Samuti toimus keeruliste juhtumite protsessijuhi intensiivkoolitus, mille viisid läbi pikaajalise noortega töötamise kogemusega kolleegid Soomest. Osalesid politsei, prokuratuuri, sotsiaalkindlustusameti ja noortekeskuste esindajad.

Justiitsministeerium ja sotsiaalkindlustusamet viisid novembris läbi taastava õiguse kuu, kus toimus mitmeid seminare, millest üks – taastav õiguse lähisuhtevägivalla juhtumites – on järelvaadatav inglisekeelsena või eestikeelse tõlkega. Taastava õiguse kuu lõpetas rahvusvaheline veebikonverents, mis on järelvaadatav nii eesti- kui inglisekeelsena siit. Teemast huvitatud võivad heita pilgu Sotsiaaltöö ajakirja erinumbrile, kus on sees mitmeid artikleid taastava õiguse teemadel.

Lisaks eelnevale alustati mitme uuringuga, mille tulemused saabuvad 2021. aasta esimesel poolel. Tartu Ülikool analüüsib alaealiste ja noorte täiskasvanute õigusrikkujate menetlus- ja karistuspraktikat ning 2018. aastal jõustunud erikohtlemise muudatuste mõju. Rakendusliku Antropoloogia Keskus analüüsib noorte õigusrikkujate kohtlemispraktikat menetluses laste ja nende perekondade silme läbi. Alanud aastal on käivitumas uuring eesmärgiga analüüsida, milliseid lühisekkumisi tuleks alaealiste ja noorte õigusrikkumiste puhul eelkõige trahvimise asemel kasutada. Lisaks on ettevalmistamisel alaealiste hälbiva käitumise uuring, mis on kordusuuringuks 2006. ja 2014. aastal läbi viidud uuringutele. Viimane uuring annab parema pildi noorte riskikäitumisest Eesti eri paigus.

Uus aasta toob endaga kaasa veel rea uusi tegevusi ja juba alustatu edasiarendamist. Uuringute valmimisel ootab ees nendes toodud soovituste rakendamine. Samuti käivitub koolitusprogramm õigussüsteemi vaatevälja sattunud alaealiste ja noortega töötavatele spetsialistidele. Läbi terve aasta korraldatakse taastava õiguse teemalisi koolitusi ja seminare ning nagu juba traditsiooniks saanud taastava õiguse kuu. Kavas on toetada ka koolikiusamise ennetamist eelkõige venekeelsetes koolides.

Tegemist on projektiga „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ ning see sai käivitus 2019. aasta lõpul. Tegevusi rahastatakse Norra finantsmehhanismidest 2014-2021. Projekti tegevustega saab lähemalt tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel.

Märksõnad
Tagasi üles