E, 6.02.2023

Tulekul on toetus ettevõtete digitaliseerimiseks

Kuido Saarpuu
Tulekul on toetus ettevõtete digitaliseerimiseks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sularaha
Sularaha Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem allkirjastas määruse „Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja kord“. Määruse kohaselt avaneb Eesti ettevõtetel peagi võimalus saada toetust digitaliseerimise teekaardi koostamisele, millega antakse ettevõtetele hinnang ja soovitused erinevate digilahenduste kasutuselevõtmiseks tulevikus.

 

Minister Siem selgitas, et peagi avatava toetuse eesmärk on suurendada ettevõtete teadlikkust ja valmisolekut uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste kasutamiseks, olgu nendeks tehisintellekt, robootika, pilveandmetöötlus või suurandmete analüütika. Laiem siht on kasvatada ettevõtete innovatsioonivõimekust ning kiirendada digipööret Eesti majanduses.

„Digipööre on enamat kui pelgalt uute IT-vahendite ja tarkvarasüsteemide kasutamine. Tahame, et ettevõtted mõtleksid üha enam sellele, kuidas uusi tehnoloogiad oma äritegevuse igas aspektis nutikamalt kasutada,“ ütles Siem. „Mida uuendusmeelsemad on meie ettevõtted, seda suurem on nende poolt pakutud toodete-teenuste lisandväärtus ning konkurentsivõimelisem meie majandus.“

„Toetusel on ka regionaalarengu mõõde, mis tähendab, et see on küll suunatud kõigi sektorite ettevõtetele üle Eesti, saavad väljaspool Tallinna ja Tartu linnasid registreeritud ettevõtted toetust kõrgema määraga,“ lisas Siem.  

Minister Siem selgitas, et peagi avatava toetuse eesmärk on suurendada ettevõtete teadlikkust ja valmisolekut uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste kasutamiseks, olgu nendeks tehisintellekt, robootika, pilveandmetöötlus või suurandmete analüütika.

Ettevõtetele hakatakse toetust pakkuma digitaliseerimise teekaardi koostamiseks, mis annab neile võimaluse kaardistada äristrateegiaga seotult oma tootmis- või teenuse osutamise protsess ja hanke- ning tarneahel. Lisaks peab teekaart sisaldama ettevõtte hinnangut võimalike lahenduste mõjust ärimudelile ning majandustulemustele. Eesmärk on leida üles need lülid, milles digitaalsete tehnoloogiate abil on võimalik suurendada äristrateegia tulemuslikkust või muuta seda olulisel määral.

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta saab olema 15 000 eurot. EAS avab toetuste taotlusvooru 2021. aasta veebruarikuus.

Märksõnad
Tagasi üles