Järvamaale noorsootöö tunnustuskonkursil suuremaid auhindu ei tulnud

Kuido Saarpuu
Copy
Uus haridusminister tunnustas tublisid noorsootöötajaid
Uus haridusminister tunnustas tublisid noorsootöötajaid Foto: Erlend Staub

Kesknädalal tunnustasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet 2020. aasta silmapaistvamaid noorsootöö valdkonna tegijaid ja tegusid. 

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid Krista Dreger ja Alexander Arabkin. Aasta huvikooliks valiti Shaté Tantsukool, mis toimib ka omanäolise noortekeskusena. Pikaajalise panuse kategoorias tunnustati valdkonna kolme staažikat eestvedajat.

Iga-aastane tunnustussündmus Noorte Heaks Tänu toimus tänavu virtuaalselt. Tunnustusti jagati 11 kategoorias. Võitjad kuulutas välja haridus- ja teadusminister Liina Kersna, kelle sõnul ühendab võitjaid innovaatilisus. „Läinud aasta pani noorsootöötajad kahtlemata proovile – kriisiolukord oli kõigile uus ja väljakutseid täis, kuid noorte heaks loodud nutikad ja innovaatilised lahendused on olnud tõeliselt silmapaistvad,“ ütles Kersna. „Noorsootöö mõjutab meie kõigi heaolu, kuna tänased noored loovad tulevikku. Seega on ääretult oluline esile tuua neid, kes noorte heaks tegutsevad.”

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamm tõi esile ka koostöö olulisuse. „Noortevaldkonnas mõistetakse hästi, kuivõrd oluline on teha asju koos. Suured teod saavad võimalikuks nii üleriigiliste noorteorganisatsioonide, koostöövõrgustike kui ka noortevaldkonna katusorganisatsioonide kaudu. Oluline on julgeda mõelda raamidest väljapoole ja läinud aasta tõestas sellise mõttemustri edu ehedalt,“ ütles Tamm.

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid Krista Dreger ja Alexander Arabkin. Aasta huvikooliks valiti Shaté Tantsukool, mis toimib ka omanäolise noortekeskusena.

Aasta huvikool hoolitseb noorte vaimse heaolu eest

Noortevaldkonna viieteistkümnendal tunnustussündmusel anti välja 18 tänukirja.

Aasta huvikooli tiitliga tunnustati Tartus tegutsevat Shaté Tantuskooli, mis on tantsuhuviharidust pakkunud juba üle 20 aasta ning panustab aktiivselt valdkondlike võrgustike tegevusse, nagu Huvihariduse Esinduskogu (HUVE) ja Eesti Tantsuhariduse Liit. Lisaks põhitegevusele pakub tantsukool noortele tuge ka koduste koolitükkide lahendamisel ning toetab nõustamisteenuse kaudu noori nende isiklikes muredes. Ka nõustab Shaté Tantsukool teisi samalaadseid koole mentorina.

Aasta noorsootöötaja tiitli pälvisid Harku vallavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialisti Krista Dreger ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mobiilse noorsootöötaja Alexander Arabkin. Mõlemad paistavad silma ka pikaajalise panuse poolest - Dreger on noortevaldkonnas tegutsenud 20 ja Arabkin üle 10 aasta.

Krista Dreger korraldab Fän Clab projektlaagreid ning viib läbi erinevaid koolitusi, et tõsta noorsootöö kvaliteeti. Harku vallas on Krista moodustanud noorteinfo koostöövõrgustiku ning on loonud tingimused selleks, et valla noored saaksid osaleda malevas ja noortevolikogus. Sellel aastal liitus Krista suure Päikeselaagri projektiga, et toetada vähekindlustatud ja lasterikaste perede noori.

Alexander Arabkini kogemus on aidanud kujundada ja arendada Tallinnas pakutavat mobiilse noorsootöö teenust. Mobiilne noorsootöö on töömeetod, mille eesmärgiks on noorega usaldusliku kontakti loomine ning seeläbi noore käekäigu toetamine. Alexander on mentoriks teistele Tallinna mobiilsetele noorsootöötajatele ning ka Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmetele. Alexandri missioon on juhendada noori meeskonnatöös, õpetada noortele, kuidas tulla toime stressiga ja hoolitseda oma vaimse tervise eest. Möödunud aastal õpetas ta ka Tallinna Ülikoolis noorsootöö tudengeid ning osales erinevatel seminaridel, kus jagas oma kogemusi.

Pikaajalise panuse kategoorias tunnustati valdkonna kolme staažikat tegijat - Haridus- ja Noorteameti ühe eelkäija, endise Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) pikaajalist juhti Edgar Schlümmerit ja asedirektorit Kaur Kötsit ning Haridus- ja Teadusministeeriumi endist noorteosakonna juhatajat Reelika Ojakivi. Edgar Schlümmeri eestvedamisel käivitati Eestis noorteseire süsteem, töötati välja noorsootöö kvaliteedi hindamine kohalikele omavalitsustele, loodi noorsootöötaja kutsestandard, loodi lahendusi NEET-staatuses noorte toetamiseks ning palju muudki. Nii Edgar Schlümmer kui ka Kaur Kötsi on andnud olulise panuse noorsootöö kutsestandardi edendamisse ja noorsootöö õppekavade arengusse, mõlemad õpetavad tulevasi noorsootöötajaid Tallinna Ülikoolis. Kaur Kötsi on lisaks ENTKle panustanud Eesti Lastekaitse Liidu ning erinevate rahvusvaheliste võrgustike tegevusse.

Reelika Ojakivi juhtimisel toimus EL Nõukogu Eesti eesistumine, EL Noortekonverents ning valmis noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eelnõu. Tänu Reelika Ojakivi panusele on Eesti noortepoliitika saanud tunnustuse ka OECD poolt nimega Future Policy Award 2019.

Kõik kategooriad ja tunnustatud:

Aasta noorsootöötajad: Krista Dreger ja Alexander Arabkin

Aasta huvikool: Shate Tantsukool

Aasta noortekeskused: Sauga Avatud Noortekeskus ja Põhja-Tallinna Noortekeskus

Aasta noorteühing või -organisatsioonid: Eesti Gaidide Liit ja Eesti Noorte Tantsu Ühing

Aasta osaluskogu ja õpilasesindus: Võru Kesklinna Kooli õpilasesindus

Aasta noortemalev: Maardu Õpilasmalev

Aasta noortelaager: Lääneranna Noortekeskuse Suvelaager 2020

Aasta kohaliku omavalitsused: Saaremaa vald ja Rae vald

Aasta panustaja: Päästeamet koos Marina Moltšanoviga ja Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitus

Aasta tegu noorsootöös: Pärnu noorte innovatsioonikeskuse HUUB loomine

Pikaajaline panus noortevaldkonda: Edgar Schlümmer, Kaur Kötsi ja Reelika Ojakivi

Tagasi üles