L, 3.06.2023

Riik jätkab loodusajakirjade väljaandmist

Kuido Saarpuu
Facebook Twitter
Comments
Foto: Pixabay

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sõlmis järgmiseks kaheks aastaks ajakirja Eesti Loodus väljaandmiseks riigihankelepingu mittetulundusühinguga Loodusajakiri ning ajakirja Eesti Mets väljaandmiseks kirjastusega Vesuuv.

 

„On tähtis, et teaduspõhine keskkonna- ja metsandusteave leviks võimalikult laialt ning meil oleksid järjepidevad ja sõltumatud allikad, kust seda ammutada,“ nendib keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Seeläbi kinnistub loodus- ja keskkonnasõbralik hoiak inimeste mõttemaailmas ja käitumises.“

Ajakirja Eesti Looduse esmanumber anti välja 1933. aastal ning selle kaudu on aastakümneid lugejatele teaduspõhiselt tutvustatud looduse mitmekesisust ja keskkonnaküsimusi. Ajakiri ilmub järgmisel kahel aastal MTÜ Loodusajakiri väljaantuna igal kuul. Ajakiri on jaemüügist üleriigiliselt kättesaadav, samuti saab seda tellida. Kolm kuud pärast ajakirja ilmumist on see täismahus tasuta loetav aadressil loodusajakiri.ee.

Ajakirja Eesti Looduse esmanumber anti välja 1933. aastal ning selle kaudu on aastakümneid lugejatele teaduspõhiselt tutvustatud looduse mitmekesisust ja keskkonnaküsimusi.

Eesti Looduse peatoimetaja Toomas Kukk sõnab, et nad plaanivad ajakirjaga jätkata üldjoontes samamoodi kui seni - Eesti Loodus on usaldusväärne teaduspõhine teabeallikas. „Alates veebruarinumbrist on ajakirjas ka mõned muudatused, näiteks lisanduvad uued rubriigid „Aastaaeg looduses“ ja „Abiks õpetajale“. Jätkub ka Eesti Looduse populaarne fotokonkurss,“ lisab Kukk.

Ajakirja Eesti Mets anti välja aastatel 1921–1941 ja 1943–1944 ning see ilmub taas aastast 1989. Väljaanne edastab tasakaalustatult metsanduse teavet, tuues muu hulgas välja säästva metsanduse sotsiaalsed, kultuurilised, ökoloogilised ja majanduslikud aspektid. Eesti Metsa annab kirjastus Vesuuv välja kord kvartalis, seda on samuti võimalik osta jaemüügist või tellida endale koju. Kui möödub kuus kuud ajakirja ilmumisest, siis saab sellega tasuta tutvuda aadressil ajakirieestimets.ee. 

Kirjastuse Vesuuv peatoimetaja Margo Pajuste selgitab, et nad jätkavad metsandusega seonduvat igakülgset ja teaduspõhist tutvustamist, pidades silmas laia ja aina kasvava sihtrühma ootusi. „Lisaks heale ajakirjanduslikule teemakäsitlusele võtame prioriteediks ajakirja viimise veebi, tehes huvilistele operatiivselt kättesaadavaks nii üksikud artiklid kui ka terve ajakirja digilehe näol.“

Kuni 2018. aastani toetas KIK ajakirjade Eesti Loodus ja Eesti Mets väljaandmist keskkonnaprogrammi taotlusvoorust. Kaks aastat tagasi korraldas KIK ajakirjade väljaandmiseks Keskkonnaministeeriumi soovil esimest korda riigihanked, et järgida Euroopa Liidu riigiabi reegleid. Siis võitis mõlema ajakirja hanked MTÜ Loodusajakiri. Kuna nüüd annab Eesti Metsa välja kirjastus Vesuuv, siis võtavad mõlemad tegijad hetkel kehtivate tellimuste asjus tellijatega ühendust, et leppida kokku edasine.

Eesti Looduse ja Eesti Metsa kaubamärgid kuuluvad Keskkonnaministeeriumile. 

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles