Põllumajandus- ja Toiduamet: rapsipõllud ja õitsvate taimede pritsimine teravdatud tähelepanu all

Kuido Saarpuu
Copy
Rapsipõld. 
Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja
Rapsipõld. Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja Foto: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Taimekasvatuse hooaeg on alanud. Põllumajandus- ja Toiduamet on alustanud taimekaitsevahendite kasutamise kontrollidega. 

Taimede õitsemise ja taimekaitsetööde kõrghooajal kontrollib Põllumajandus- ja Toiduamet teravdatud tähelepanuga taimekaitsevahendite kasutamist rapsikasvatuses. Eksimused rapsipõldude taimekaitsetöödel, samuti teiste õitsvate taimede pritsimisel põhjustavad suurt ohtu kõikidele tolmeldajatele. Õitsva taimiku kasvuaegne kontroll hõlmab ka proovivõtmisi kasvavatest taimedest.

„Olgugi et mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmiseks on kehtinud aastaid õitsvate taimede, sealhulgas õitsvate umbrohtude pritsimise keeld, eksitakse selle vastu endiselt,“ sõnab Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Eva Lind. Oluline on spetsialisti sõnul meeles pidada, et kui põllukultuur või umbrohi põllul õitseb, on keelatud mistahes taimekaitsevahendiga pritsida. „Erandina võib õitsvaid taimi pritsida ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendil on vastav märge,“ räägib Lind. Sellisel juhul on lubatud taimekaitsetöid teha ajavahemikus 22.00–05.00.

Taimekaitse ja väetise osakonna juhataja sõnul ohustab õitsvate taimede (sh umbrohtude) pritsimise keeluga mittearvestamine tolmeldajaid. „Kontrollide käigus on tuvastatud, et taimekaitsevahendite puhul on mesilaste hukkumist põhjustanud just nende vale kasutamine,“ jätkab ta.

Ettevõtja peab teadma, et kasutada võib üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. „Tuleb jälgida, et vahendit kasutatakse ainult lubatud kultuuridel, õige kulunormiga ja õiges kasvufaasis. Samuti peab taimekaitsetöödel arvestama sobilike ilmastikuoludega,“ rõhutab Lind.

Järelevalve oluline osa on ka proovide võtmine kasvavast taimikust, et analüüsitulemustega välja selgitada taimekaitsevahendite tegelik kasutamine. Analüüsitulemused võimaldavad jälgida põlluraamatu seaduspärast täitmist, kulunormidest ja ooteaegadest kinnipidamist. Niisamuti seda, kas kasutatud on lubatud vahendit ja kas seda on tehtud õigel kultuuril.

Tagasi üles