Aruküla mõisas toimus Tullio Ilometsa mälestuskonverents ja anti üle Ilometsa nimeline muinsuskaitseauhind

Copy

2021. aasta juulis möödus sada aastat Järvamaalt pärit keemiku, teadusloolase ja muinsuskaitsja Tullio Ilometsa (1921–2018) sünnist. 18. juulil toimus tema kodukohas Koerus avatud seminar meenutamaks teeneka järvalase eluteed.

Legendaarne teadusemees põlvnes Koeru kooliõpetajate perest. Pärast Paide gümnaasiumi lõpetamist õppis ta Tartu riikliku ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas ja asus siis tööle ülikooli orgaanilise keemia kateedris. 1965. aastal kaitses ta keemiakandidaadi kraadi ja sai dotsendiks.

Ilomets on uurinud maomürke ja ravimudasid ning teda peetakse Eesti looduslike ühendite keemia rajajaks. Ühtlasi pani ta aluse Eesti keemiaharidusega konservaatorite koolkonnale.

Ilometsal on hindamatud teened Tartu ülikooli ajaloopärandi tähtsustamisel ja säilitamisel. Ta oli üks ülikooli muuseumi mõtte algatajaid. 1976. aastal tegevust alustanud ülikooli ajaloo muuseumiga hoidis ta sidet surmani. Tullio Ilomets oli aktiivne Tartu akadeemilise muinsuskaitse seltsi asutamise (1987) ja enamiku ülikooli ajalooliste tähtpäevade tähistamise juures. Väsimatu rahvavalgustajana avaldas ta arvukalt artikleid teadusajalooliste tähtpäevade kohta.

Tullio Ilometsale pühendatud kultuuriloopäev algas kell 11.00 mälestustahvli avamisega teadusmehe lapsepõlvekodu seinal Väinjärve tee 26 hoonel. Ilometsa pärandi austajaid tervitasid Järva vallavanem Arto Saar, akadeemik ja Tartu ülikooli professor Enn Lust, Eesti rahva muuseumi direktor ja endine Tartu ülikooli rektor Alar Karis, Eesti muinsuskaitse seltsi aseesimees Helle-Silvia Solnask ning Ilometsade järeltulijad.

Mälestuspäev jätkus avatud seminariga Tullio Ilometsa kunagises koolimajas Aruküla mõisas. Tutvumiseks oli avatud Ilometsa tegevust tutvustav rikkalik näitus. Teemakohaste ettekannetega esinesid akadeemik ja Tartu ülikooli professor Jaak Järv, Tartu ülikooli muuseumi kuraator Terje Lõbu, muinsuskaitsja Ants Kraut, koduloolased Herbert Last ja Uno Aan ning perekonna esindajatena Indrek ja Jaak Ilomets. Seminari kõnejuht oli Ründo Mülts.

Konverentsil anti Eesti muinsuskaitse seltsi poolt üle Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhind. Väärikas autasu pöörab tähelepanu muinsuskaitsele ja sellega seotud teaduste olulisusele. Auhinna valmistaja on skulptor Mati Karmin.

Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna nr 4 pälvis Tartu akadeemilise muinsuskaitse seltsi pikaajaline eestvedaja, kultuuriloo koguja ja tutvustaja Ille Palm.

Ille Palmon aastakümneid kogunud ja talletanud Eesti kultuuriloos silma paistnud inimeste mälestusi, uurinud ja tutvustanud Tartu vanu kalmistuid, töötanud pikki aastaid kõrvuti Tullio Ilometsaga Tartu akadeemilise muinsuskaitse seltsi juhtimisel. Ille Palm on talletanud mitmete silmapaistvate kultuuri-, haridus-, spordi- ja ühiskonnategelaste mälestusi: arvukad Tartu Ülikooli õppejõud, rektor Jüri Kärner, TÜ raamatukogu direktor Laine Peep ja mitmed bibliograafid ning raamatukogu töötajad, spordiveteran ja maailmameister Nora Kutti, Tartu ülikooli õppejõud ja treenerid August Tähnas ja Meinhard Pukk, spordiveteran ja legendaarne treener ning maailmameister Martin Kutman, autosportlane Uno Aava ja paljud, paljud teised. Ille Palmi kogutud meenutused ja lood on jääva väärtusega Eesti kultuuriloos.

Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna esimene laureaat aastal 2017 oli muinastehnoloog, keemik, ajaloolane, arheoloog ja restauraator Jüri Peets. Aastal 2018 oli laureaadiks vanatehnika uurija ning ajalooliste fotode tuvastaja Rene Levoll. 2019 pälvis auhinna militaararheoloog ning metsavendluse uurija Arnold Unt.

Tullio Ilometsale pühendatud avatud seminari korraldasid ja toetasid Koeru keskkool, Koeru kultuurimaja, Koeru haridus- ja kultuuriselts, ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum, Koeru muuseum, Laine Murakas, Jaanus Murakas, Indrek Ilomets ja Järvamaa pärandi sihtkapital.

Tagasi üles