L, 3.12.2022

LIFE programmist toetatakse keskkonna- ja kliimaprojekte 580 miljoni euroga

Järva Teataja
LIFE programmist toetatakse keskkonna- ja kliimaprojekte 580 miljoni euroga
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Teise samba pensioni tagastuse tõttu on selleks aastaks kavandatud füüsilise isiku tulumaksu täitmine 205 protsenti planeeritust suurem.
Teise samba pensioni tagastuse tõttu on selleks aastaks kavandatud füüsilise isiku tulumaksu täitmine 205 protsenti planeeritust suurem. Foto: Arvo Meeks / LEPM

Üleeuroopalise keskkonnaprogrammi LIFE taotlusvoor on taas avatud ning keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojekte toetatakse sel aastal ligikaudu 580 miljoni euroga. Toetusi on võimalik taotleda looduse ja bioloogilise mitmekesisuse, ringmajanduse ja elukvaliteedi, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning puhtale energiale ülemineku valdkondades.

Keskkonnaministeeriumi eelarve- ja strateegiaosakonna projektijuhi Triin Kommeri sõnul on LIFE programmi abil Eestis edukalt ellu viidud mitmeid looduskaitseprojekte, mis on tähelepanu äratanud ka Euroopas. „Paar aastat tagasi alguse saanud kampaania „Eesti otsib nurmenukku“ on tänaseks levinud üle Euroopa ja sel aastal tehti vaatlusi juba 30 riigis. Hetkel toimub teadusalgatus „Tähelepanu! Valmis olla! Samblik!“, mille raames kaardistatakse huviliste abil siinseid metsasamblikke.“

„LIFE programm on suurepärane võimalus saada toetust suurematele ja tõhusamatele tegevustele, milleks sageli Eestis vahendeid napib. 25 aasta jooksul on programmist toetust saanud 40 Eesti projekti kogusummas 50 miljonit eurot,“ selgitab KIKi LIFE projektijuht Gady Künnapuu. „Näiteks eelmisel aastal sai rahastust Keskkonnaameti projekt WOODMEADOWLIFE, mille eesmärk on taastada Eesti ja Läti metsaniitude märkimisväärne osakaal ning saavutada pikaajalised kokkulepped ja infrastruktuur eramaade majandamiseks. Lisaks on Keskkonnaamet partneriks kahes LIFE projektis, milleks on rannikumere ja -koosluste, väikesaarte, jõgede ja kallaste elupaikade ja vee-elustiku tervendamisele suunatud CoastNet LIFE ning lendorava olemasolevate elupaikade säilitamisele ja elupaigavõrgustiku taastamisele suunatud Flying Squirrel LIFE,“ toob Künnapuu näiteid.

LIFE projektid peaks aitama minna õiglaselt üle kestlikule, energiatõhusale, taastuvenergia- ja ringluspõhisele, kliimaneutraalsele ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisele majandusele. Lisaks peavad need aitama kaitsta, taastada ja parandada keskkonna (sh õhu, vee ja pinnase) kvaliteeti ja seisundit ning peatada ja ümber pöörata elurikkuse vähenemine. Eelistatakse suurema mõjuga projekte, mis oleksid innovatiivsed ja ambitsioonikad. Samas peavad tegevused ja oodatavad tulemused olema realistlikud ja kõik tegevused (sh eelarve) olema põhjendatud. Soovitatav on projekti elluviimiseks vajalikud keskkonnaload, maakasutuse või tehnika kasutamise õigused, kokkulepped partnerite vahel korraldada juba enne taotluse esitamist.

LIFE programmist saavad toetust taotleda Euroopa Liidus registreeritud MTÜ-d, äriühingud, ülikoolid ja avalik-õiguslikud asutused. Füüsilisest isikust ettevõtjad toetust taotleda ei saa. Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Euroopa kliima-, infrastruktuuri- ja keskkonnaküsimuste rakendusamet (CINEA). Projektide toetusmäär on olenevalt valdkonnast 60-95%.

LIFE programmist ei toetata suuremahulise taristu (maksumusega enam kui 0,5 mln eurot) ehitamist ja teadusuuringuid ning see pole mõeldud maaelu ja regionaalarengu toetamiseks.

Taotlused esitatakse läbi E-toetuste süsteemi otse Euroopa komisjonile.

Taotluste esitamise tähtajad 2021. aastal

  • Tehnilise abi projektid (22. september 2021)
  • Strateegilised integreeritud projektid (eeltaotlus 19. oktoober 2021)
  • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus (30. november 2021)
  • Ringmajandus ja elukvaliteet (30. november 2021)
  • Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine (30. november 2021)
  • Puhtale energiale üleminek (12. jaanuar 2022)

LIFE programmi infopäev toimub 7. septembril veebi teel. Rohkem infot taotlemistingimuste kohta leiab LIFE eestikeelselt kodulehelt.

Küsimuste korral saab pöörduda Keskkonnaministeeriumis ja KIKis töötavate LIFE programmi kontaktisikute poole, kes on valmis taotlejaid nõustama ning soovitusi andma.

Keskkonnaministeerium ja KIK aitavad muuta LIFE programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust projekti võimalustest, aidata parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid.

Lisainfo: LIFE projektijuhid Gady Künnapuu (gady.kynnapuu@kik.ee, 6 274 126) ja Triin Kommer (triin.kommer@envir.ee, 56 905 299.

Märksõnad
Tagasi üles