Täna pakkusid tosin kohvikut ja vanavara ja kasutatud kraami hoovikauplejat Koerus ja selle naaberkülades Arukülas ja Puhmus ringlejatele päev otsa suupisteid, talukaupaja uuele ringile ihkavaid esemeid.