R, 3.02.2023

Kesk-Eesti välitööde „esimesi tibusid“ loetakse oktoobris

Kuido Saarpuu
Kesk-Eesti välitööde „esimesi tibusid“ loetakse oktoobris
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Rahandusministeeriumi asekantsler Kaia Sarnet tegi Paide keskväljakul välitöödest kokkuvõtte
Rahandusministeeriumi asekantsler Kaia Sarnet tegi Paide keskväljakul välitöödest kokkuvõtte Foto: Rahandusministeerium

Täna tehti Paides kokkuvõtteid Ametnike välitöödest, mille eesmärk oli riigi ja omavalitsuse koostöös töötada välja uued võimalused Kesk-Eesti potentsiaali rakendamiseks ning arengu toetamiseks. Järgmiseks sammuks on tegevuste analüüs, konkreetsed jätkutegevused ja kava loodetakse paika saada oktoobrikuus.

Välitööde üks põhikorraldajatest, rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Järva talituse juhataja Rainer Eidemilleri sõnul on kohtumiste tulemused heaks lähteplatvormiks. „Leppisime kokku, et jätkutegevused vaatame üle oktoobris, et analüüsida läbi ja panna paika konkreetsed sammud nii lähiajal kui pikas perspektiivis teostatavate ideede ja ettepanekute ellu viimiseks,“ ütles Eidemiller. „Mõttetalgute esimest „saaki“ reaalsete tegevuste ja tulemustena loodame saada juba tuleval aastal.“

Viie päevaga kaardistasid sadakond omavalitsuse ja riigi valdkonnaeksperti Järva- ja Jõgevamaa väljakutsed ettevõtluse, turismi, planeerimise ja elamuarenduse, hariduse, transpordi, ent ka kultuuri, ennetustegevuste, sotsiaalhoolekande ja rahvatervise valdkonnas. Nendes tõusid esile lisaks väikekohtade muredele ka piirkondliku eripära küsimused. Otsekohtumised ja arutelud kohapeal andsid loodetud tulemuse.

„Mõttetalgud olid viljakad! Tuli huvitavaid ja perspektiivseid ideid ning ettepanekuid, kuidas elu Järva- ja Jõgevamaal edendada. Lisaks tekkis palju uusi koostöömõtteid ning kontakte,“ ütles Eidemiller. „Näiteks nimetati vajadust ja võimalusi mitmekesistada Kesk-Eesti ettevõtlust, sh toodi eraldi esile turism ja mahepõllumajandus, rõhutati piirkondade potentsiaali kultuuriväärtuste tutvustamisel, märgiti ära rohepöörde koostöövõimalused ja tulevikuväljavaateid meie rohelistes maakondades.“

Rainer Eidemiller tõi esile, et mitmetest aruteludest tuli välja, et vajalik on regionaalne toetusprogramm Kesk-Eesti jaoks, et toetuste andmine täidaks oma eesmärgi parimal moel.

Sel aastal korraldas välitöid rahandusministeerium koostöös ministeeriumite ning Jõgeva ja Järva omavalitsustega. Viiel päeval toimus kokku üle 20 töise koosviimise ning väljasõidu Mustvees, Jõgeval Kuremaal, Põltsamaal, Mäos, Järva-Jaanis, Paides ja Türil. Ürituste sarja lõpetas Arvamusfestivali raames konverents Paide keskväljakul.

„Ürituse korraldamisse panustasid lisaks omavalitsuste, ministeeriumite ja ametite spetsialistidele ka kogukonna esindajad, ettevõtjad ja paljud kohalikud. Suur tänu kõigile korraldajatele ja osavõtjatele. Koostööd olid tunda igal sammul ning ettevõtmises - just see annab indu jätkutegevuste õnnestumisse!“ rõhutas Eidemiller.

Kesk-Eesti välitööde tulemused on sisendiks riiklikele, maakondlikele ja kohalikele arengudokumentidele ja tegevuskavadele ning abiks piirkonna potentsiaali parimal viisil rakendamiseks.

Välitööde tegemisi saab vaadata veebilehelt, kust leiab värskemad uudised ja teated, seminaride kokkuvõtted, foto- ja videomaterjali jm. Järgmistel nädalatel lisandub sinna veel kokkuvõtteid ja järelkajasid.

Ametnike välitööd toimusid tänavu neljandat korda. Esmakordselt korraldati kokkusaamised 2017. aastal kultuuriministeeriumi eestvõttel Ida-Virumaal, kus toimus kokku 30 kohtumist viies linnas. 2018. aastal toimus ligi 50 erinevat sündmust taas Ida-Virumaal ning välitöödel osales 160 ametnikku 15 riigiasutusest. 2019. aasta välitööd toimusid rahandusministeeriumi eestvedamisel Kagu-Eestis, sealsetel üritustel osales ligi 700 inimest kokku 153 asutusest ja organisatsioonist.

Märksõnad
Tagasi üles