R, 24.03.2023

Mali mässutõrjeoperatsioonil Barkhane alustas teenistust järgmine Eesti kontingent

Järva Teataja
Mali mässutõrjeoperatsioonil Barkhane alustas teenistust järgmine Eesti kontingent
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Täna saabus Mali Gao sõjaväebaasi uue Eesti kontingendi BKN-10 Estpla põhigrupp, mis vahetas välja seni Malis teeninud jalaväerühma ning rahvusliku toetuselemendi koosseisu.

„Välisoperatsioonil Barkhane osalemine tugevdab Eesti kahepoolseid suhteid Prantsusmaaga ning meie siinne panustamine nii Gao baasi kaitses kui lähijulgestuses näitab, et eestlased võtavad tõsiselt eurooplaste jaoks olulisi probleeme, mille üheks ilminguks on rahvasteränne Põhja-Aafrikast,“ ütles Eesti kontingendi ülem major Rauno Viitmann viidates ennekõike viimaste kuude olukorrale Baltikumis. „See on see, millega Eesti üksused siin kokku puutuvad ja meie ülesanne Malis ongi toetada kohalikke jõustruktuure, et tekiks stabiilsus, mis omakorda vähendaks illegaalsete immigrantide tulva Euroopasse.“

Major Viitmann lisas, et eestlastega ollakse Prantsusmaa juhitud operatsioonil väga rahul ning vastutuse üle andnud kontingent sai oma ülesannetega väga hästi hakkama.

„Nad olid oma tegevustes kaalutletud, rahulikud ja professionaalsed, mis leidis mitmelgi korral prantslaste poolt eraldi ära mainimist. Uuelt üksuselt ootan samal kõrgel tasemel professionaalsust nagu varasemad Eesti üksused on siin näidanud, ja muidugi kokkuhoidmist ühtse kontingendina,“ lisas major Viitmann.

Paar nädalat tagasi eelgrupiga Malisse saabunud uue kontingendi jalaväerühma BKN-10 Estpla rühmaülem nooremleitnant Taavi Tammaru ütles, et vastutuse ja ülesannete üle võtmine eelmiselt rühmalt sujus hästi ja suuremate probleemideta.

„Saime tutvuda siinse töörütmiga, mis andis meile piisava ülevaate sellest, mida on vaja liitlastega koostöös arvesse võtta. Kuna Eestis olles oli meie väljaõpe juba suhteliselt ligilähedane siinse elu-oluga, siis mingeid suuri üllatusi ei esinenud,“ ütles nooremleitnant Tammaru, kelle sõnul viidi saabunud kontingendi põhigrupp värskeima infoga kiirelt kurssi, et saavutada lahingvalmidus.

„Rühm oli valmis juba Eestis, kuid oluline aspekt, millega tuleb neil siin esmajoonelt kohanduda, on kohalik kliima ja keskkond,“ ütles nooremleitnant Tammaru kinnitades, et operatsioonil ettetulevaid tööülesandeid asub rühm täitma Scoutspataljoni võitlejatele kohase professionaalsuse ja asjatundlikkusega.

Eesti kontingendi rahvusliku toetuselemendi ülema major Janek Tammisto sõnul on nad omalt poolt teinud kõik vajalikud ettevalmistused, et saabunud põhigrupp saavutaks oma lahingvõime võimalikult kiirelt.

„Kuna viibime sõjalisel välisoperatsioonil, kus olukord ja prioriteedid võivad muutuda hetkega, siis oma töös ning selle planeerimisel oleme koostöös prantslastest liitlastega võimalikult paindlikud selleks, et tagada me rühma tõhus toimimine,“ lisas major Tammisto.

Malisse teenistusse saabunud uue üksuse põhiosa moodustab jalaväerühm BKN-10 Estpla, mis on moodustatud Scoutspataljoni baasil ning mille põhiülesanneteks on Barkhane baasi väravate ja vaatluspostide mehitamine, kiirreageerimisüksuse ülesannete täitmine ning patrullimine Gao linnas ja selle lähiümbruses.

Lisaks põhituumikule kuulub kontingendi koosseisu erialaspetsialistidest koosnev toetusüksus ning teavitusohvitser. Koostööd liitlastüksustega ja Eesti kontingendi tegevust toetab ning koordineerib kontingendi vanem.

Eesti üksus paikneb Prantsusmaa baasis Nigeri jõe kaldal Gao linnas. Eestlased elavad ja teenivad samades tingimustes kui Prantsusmaa sõjaväelased. Septembris teenistust alustanud üksuse rotatsioon Gaos kestab detsembri lõpuni, mil antakse vastutus üle järgmisele Eesti kontingendile.

Prantsusmaa juhitud operatsiooni Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust relvastatud terroristlike rühmituste vastu. Operatsioon Barkhane algas 1. augustil 2014. aastal.

Märksõnad
Tagasi üles