E, 3.10.2022

TTJA võttis luubi alla tarbijamängud sotsiaalmeedias

Järva Teataja
TTJA võttis luubi alla tarbijamängud sotsiaalmeedias
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sotsiaalmeedias levivatest pettustest ja kahtlase sisuga postitustest tuleb kindlasti teavitada nii politseid kui portaalihaldureid.
Sotsiaalmeedias levivatest pettustest ja kahtlase sisuga postitustest tuleb kindlasti teavitada nii politseid kui portaalihaldureid. Foto: CHRIS DELMAS

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) jälgis märtsist septembrini Facebookis ning Instagramis 45 erineva kaupleja avaldatud tarbijamänge. Projekti tulemustest nähtub, et kuigi enamik kauplejaid tegutsesid tarbijamängude korraldamisel tarbijate suhtes ausalt, tuvastati siiski mitmeid rikkumisi ning ebaausaid kauplemisvõtteid.

„Kuigi tulemused olid laias laastus positiivsed, eksis nii mõnigi kaupleja hea kaubandustava ja reeglite vastu. Näitena võib tuua mänge, kus loositi välja alkoholi, kuigi reklaamiseaduse alusel on selline tegevus keelatud. Lisaks esines erinevaid olukordi, kus kaupleja tegevus tarbijamängu läbiviimisel ei olnud korrektne: näiteks kuulutati mängu võitjaks inimene, kes loosimängus ei osalenudki; auhindade loosimine ei toimunud lubatud ajal või võitjale saadeti vaid osa auhinnast. Tarbijamängude läbiviimisel ei ole sellised tegevused lubatud ning võivad olla käsitletavad ebaausa kauplemisvõtte kasutamisena,“ selgitas TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.

Kauplejad korraldavad kaupade ja teenuste müügi edendamiseks erinevaid tarbijamänge. Kõige populaarsemaks on sotsiaalmeedias korraldatavad jagamismängud, milles osalemiseks tuleb tarbijal täita teatud tingimused. Peamiselt on sellisteks tingimusteks sotsiaalmeedias mängu postituse avalikkusele jagamine ja kommentaaridesse sõbra nime märkimine. TTJA kontrollis kuue kuu jooksul, kuidas korraldavad kauplejad tarbijamänge alates postituse üleslaadimisest kuni võitja auhinna kättesaamiseni. Kontrollima ajendasid aeg-ajalt ametisse saadetud vihjed, et kauplejad on jätnud lubatud auhinnad välja loosimata.

TTJA soovitab tarbijamängude läbiviimiseks kauplejatel koostada võimalikult täpsed reeglid, milles muuhulgas tuleks kirjeldada, millal ja kuidas loositakse välja võitja ning kuidas võitjat teavitatakse. Tarbijamängu reeglite täistekst tuleks vabalt kättesaadavaks teha kõigile mängus osaleda soovijatele, näiteks ettevõtte kodulehel või sotsiaalmeedias avalikustatud postituses. TTJA kodulehel saab tutvuda soovitustega, millele sotsiaalmeedia tarbijamängu reeglite koostamisel tähelepanu pöörata ja mida need võiksid sisaldada.

Mis tahes viisil tarbija eksitamine on keelatud. Välistada tuleb võimalik eksitavus ka tarbijamängu reklaamtekstides. TTJA palub edastada vihjed ebaausalt läbiviidud tarbijamängude kohta e-postile: info@ttja.ee.

Märksõnad
Tagasi üles