Eesti elanikud on Alar Karise suhtes avatud ja toetavad

Järva Teataja
Copy
Alar Karisele tulevad presidendina kasuks tema välissuhtluse kogemused ülikoolide rektorina.
Alar Karisele tulevad presidendina kasuks tema välissuhtluse kogemused ülikoolide rektorina. Foto: Mihkel Maripuu

Eesti järgmiseks presidendiks valitud Alar Karist toetab 68 protsenti Eesti elanikest, selgub värskest Kantar Emori veebiküsitlusest. Alar Karise toetus rahva hulgas on lähedane Kersti Kaljulaidile presidendiks valimise järel viis aastat tagasi.

Eesti inimeste suhtumist värskesse presidenti on Kantar Emor uurinud varasemalt nii Kersti Kaljulaidi, Toomas-Hendrik Ilvese kui ka Arnold Rüütli kohta vahetult nende valituks osutumise järel.

Alar Karis on Eesti rahvale veel veidi tundmatu ning seda ilmestavad ka küsitluse tulemused – 21% Eesti elanikest pole osanud öelda, kas toetab tulevast presidenti või mitte, mis on kõrgem eelnevatest valitud kandidaatidest Kaljulaidi ja Ilvese puhul oli see 11 ning Rüütli puhul 8 protsendipunkti.

Sellegipoolest on Karise toetus väga hea – 23% Eesti elanikest toetab tema presidendiks saamist täielikult ning 45% on vastanud, et pigem toetab seda. Negatiivsemalt meelestatuid on vaid 11%. See sarnaneb Kersti Kaljulaidi tulemustele aastal 2016.

Karise toetus on eristuvalt kõrgem Eesti elanike hulgas, kes toetavad kas Reformierakonda, Isamaa erakonda või Sotsiaaldemokraatlikku erakonda. Inimesed, kes on Karise suhtes teistest oluliselt negatiivsemalt meelestatud, kuuluvad Eesti Konservatiivse Erakonna toetajate hulka.

Vanusegruppide lõikes on Karise toetus väga kõrge 50+ vanuses elanike seas ning rahvuse võrdluses on Karise toetus kõrgem eestlaste hulgas ning madalam vene rahvusest elanike seas. Vene rahvusest elanike hulgas on ka oluliselt suurem “ei oska öelda” vastanute protsent, mis väljendab Karise isiku vähest tuntust selle elanikkonnagrupi hulgas.

Augustis küsisime Eesti elanikelt, keda nad tahaksid näha Eesti järgmise presidendina. Alar Karist valis ühe eelistatud kandidaadina 5%, liidriteks oli Kersti Kaljulaid (34%) ja Marina Kaljurand (28%). Kuigi inimeste peamised eelistused reaalsuseks ei saanud, on Karis valdavalt sobilik valitud kandidaat ning tema suhtes ollakse toetavad.

Kantar Emori uuringueksperdi Kaisa Esko sõnul pole Karis elanikes vastakaid emotsioone tekitanud ning ei ole seetõttu rahvale ka vastumeelne. „Alar Karist alles õpitakse tundma ning rahvas on valmis olema tema suhtes avatud ja toetav. See näitab, et kuigi Karis oli Eesti elanikele pigem võõras ning seetõttu ei osatud teda ka valimiste eel toetada, on ta siiani jätnud hea mulje ning seetõttu on inimesed valitud kandidaadiga rahul,” kommenteeris Esko.

Küsimus presidendi toetuse kohta oli osa Kantar Emori igakuisest veebiküsitlusest, mis hõlmab endas erinevaid teemasid. Uuringus osales 1060 Eesti elanikku, vanusevahemikus 15–84. Uuring toimus 16.–21.09.2021.

Tagasi üles