Töötajate pühendumus avalikus teenistuses on tõusnud

Järva Teataja
Copy
Kontor.
Kontor. Foto: Israel Andrade/ Unsplash

Nii avaliku teenistuse töötajate pühendumus kui valmisolek oma tööandjat soovitada on tõusnud ning ületavad Eesti erasektori keskmist, selgus rahandusministeeriumi tellitud Avaliku teenistuse pühendumuse ja rahulolu uuringust.

90 protsenti uuringus osalenud avaliku teenistuse töötajatest märkis, et nad peavad oluliseks, et saavad töötada Eesti riigi ja ühiskonna heaks ning olid rahul, et nende töö seda võimaldab. Kõrge hinnangu sai ka kaugtöö korraldus avaliku teenistuse asutustes.

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on avalikus teenistuses töötajate pühendumus võtmetähtsusega näitaja, sest sellest sõltub kui head avalikku teenust riigitöötajad pakuvad ning kui lähedal on riik kodanikule. „Seda enam on hea meel tõdeda, et teenistujate pühendumus on tõusnud vaatamata koroonakriisist tingitud raskele ajale,“ ütles minister. „Kõrge rahulolu kaugtöö korraldusega on tunnustus viimastel aastatel riigiasutustes tehtud tööle teenistujatele paindliku töökorralduse võimaldamiseks.“

Uuringu tulemused näitasid, et avaliku teenistuse töötajate lojaalsus oma tööandjale on väga kõrge - töötajatest 87 protsenti näeb end kolme aasta perspektiivis avalikus teenistuses jätkamas. See aga ei tähenda erialases arengus seisma jäämist, sest ligi kolmandikul ehk 31 protsendil töötajatest on soov oma asutuses/avalikus teenistuses edasi liikuda.

Erasektoriga võrreldes on avaliku teenistuse töötajate hinnangutes näha mitmeid positiivseid trende. Riigiasutuste eelised tööandjana on kõige suuremad töö sisu ja arenguvõimalustega seotud teemadel - töö on oluline, huvitav ja arendav. Hinnangud on tõusnud erasektorist kõrgemaks ka töötingimuste (töökeskkonna- ja vahendite) ning tööandja uuendusmeelsuse osas. Töötasu ja tunnustamisega seonduv sai võrreldes erasektoriga madalamad hinnangud.

Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnajuhataja ülesannetes Ülle Harak märkis, et töötajate kõrge pühendumus ja hea tööandja maine on omavahel otseselt seotud ning muutumas järjest olulisemaks, et tagada riigi kui tööandja konkurentsivõime. „Riik tööandjana peab olema atraktiivne nii uutele tulijatele, kui ka hoolima nendest, kes juba täna avalikus teenistuses töötavad ja ennast siin soovivad teostada. Seetõttu on oluline regulaarselt kaardistada teenistujate pühendumuse taset, et leida võimalusi selle hoidmiseks ja kasvatamiseks, mõjutades seeläbi ka töötulemuste saavutamist.“

Kantar Emori poolt läbi viidud uuring võrdleb avalike teenistujate pühendumust ja tööga rahulolu vastavate näitajatega erasektoris ning nende näitajate taset võrreldes kolme aasta taguse seisuga. Lisaks on rahandusministeeriumi tellimusel valminud ka riigi pühendumuse ja tööga rahulolu hindamise keskne metoodika, et asutused saaksid oma tulemusi nii riigi keskmisega kui erasektoriga ühtsetel alustel võrrelda.

Uuringu raportiga saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel.

Tagasi üles