Konfliktid kodus ja koolis, vägivald ja pahatihti ka meelemürgid on kahjuks mõne noore inimese elu igapäevaosa. Mida teha olukorras, kus probleemse noorega tegelenud psühholoog, sotsiaalpedagoog, lastekaitsja, noorsoopolitseinik ja lapsevanemgi on piltlikult öeldes käed üles tõstnud? Kes peaks selliseid noori aitama?

Kui lapsel on mure õppimise või käitumisega, tuleks esmalt pöörduda oma lasteaia või kooli õpetajate ja tugispetsialistide poole. Nemad on esmaspetsialistid, kes toetavad, suunavad ja nõustavad last.

Kui lasteaed või kool on lapse probleemiga juba tegelenud, kuid tarvis läheb edasisi nõuandeid, haldusotsust hariduskorralduslikeks muudatusteks, erapooletut hinnangut, siis võiks pöörduda Rajaleidjasse.