Käimas on pere- ja sündimusuuring, mis panustab Eesti perepoliitika kujundamisse

Järva Teataja
Copy
Foto: Internet

Tallinna Ülikooli ja Kantar Emori Eesti pere- ja sündimusuuringu eesmärk on mõista, kuidas Eesti pered elavad ning ennast tunnevad. Läbiviijad paluvad kõikidel, kelle e-postkasti osalemise kutse saabub, uuringu küsimustele vastata. Kutse saadetakse tuhandetele eestlastele.

Eesti pere- ja sündimusuuring aitab paremini mõista näiteks seda, mis määrab inimeste otsust paarisuhtesse astuda ja lapi saada. Või vastupidi – laste saamisest loobuda. Lisaks selgub uuringu tulemustest see, millised on levinumad suhete lagunemise riskitegurid Eestis ning kuidas pered oma igapäevaelu korraldavad.

Uuringu tulemused annavad teavet pereprotsesside muutumisest 21. sajandil ning on oluliseks aluseks Eesti perepoliitika täiustamisel. Sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo sõnas uuringut tutvustavas videoklipis, et ministeeriumil on perede senisest paremaks toetamiseks tarvis teada, kuidas Eesti pered elavad ja ennast tunnevad. „Sotsiaalministeerium loodab pere- ja sündimusuuringust teada saada näiteks seda, milline on tänaste Eesti perede elukorraldus või millised on suhted laste, vanemate ja elukaaslaste vahel,“ ütles minister Riisalo. Ühtlasi palus minister kõikidel uuringus osalemise kutse saanutel leida aega, et küsimustele vastata.

Kutse uuringus osalemiseks saadetakse juhuvalimile, mis tuleneb Eesti rahvastikuregistri andmetest. Küsimustik on veebipõhine ja sellele saab vastata nii arvutis kui ka nutitelefonis eesti ja vene keeles. Neile, kellel on rahvastikuregistris e-postiaadress, saadetakse uuringukutse e-postiga. Teiste poole pöördutakse telefoni teel.

Eesti pere- ja sündimusuuring koosneb mitmest etapist. Sel aastal saatis Kantar Emor kutsed ühele osale vastajatest kevadel ning teine osa sai kutse nüüd, sügisel. Käimasolev uuring kestab oktoobrist kuni uue aasta veebruarini. Aastatel 2024 ja 2027 toimub uuringu teine ja kolmas küsitluslaine.

Eesti pere- ja sündimusuuring on osa laiemast rahvusvahelisest uuringuprogrammist Generations and Gender Programme, mida koordineerib Hollandi Interdistsiplinaarne Demograafia Instituut NIDI. Uuringus osaleb 29 riiki. Alates 2019. aastast on pere- ja sündimusuuring arvatud Eesti riiklikult oluliste teadustaristute hulka.

Eesti pere- ja sündimusuuring on jätk Eestis 1990. aastatel ja 21. sajandi algul läbi viidud samateemalistele uuringutele. Neist pärineb suur osa praegustest alusteadmistest sündimuse ning kooselude moodustamise ja lagunemise kohta Eestis. Uus uuring aitab neid teadmisi ajakohastada ja täiendada nii akadeemilise uurimistöö, poliitikakujundamise kui ühiskonna enesetunnetuse vajadusi arvestades.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles