T, 4.10.2022

Ministeerium korraldab majutus- ja nõustamisteenuse hanke vanglast vabanenud noortele

Järva Teataja
Ministeerium korraldab majutus- ja nõustamisteenuse hanke vanglast vabanenud noortele
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Pixabay

Justiitsministeerium ootab pakkujaid riigihankele, et korraldada vanglast või kinnisest lasteasutusest vabanenud 16-26aastastele noortele majutus- ja nõustamisteenust, mis aitab neil naasta ühiskonda ja hoiduda uutest kuritegudest.

„Noored, kes on kuritegusid toime pannud ja vanglasse sattunud, on sageli väga keerulise taustaga ja seetõttu vajavad nad vabanedes tuge, et jätkata õpinguid, leida tööd ning omada normaalseid suhteid nii pere kui teiste inimestega. Samas just noored on need, kelle puhul on kõige suurem lootus, et nendega tegeledes jäävad nad edaspidi õiguskuuleka elu juurde ja panustavad ühiskonda,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Stanislav Solodov.

Noore inimese ühiskonda naasmine peab olema noore vajadustest ja võimalustest lähtuv, läbimõeldud, planeeritud ja toetav. Selleks peab pakkuma noortele lisaks majutuskohale ka teisi taasühiskonnastamist toetavaid tegevusi. Näiteks on vajalik sotsiaalnõustamine, mille osa on noorele õppima või tööle asumiseks tegevuskava koostamine ja selle täitmise jälgimine. Samuti peab olema valmisolek vajadusel korraldada noore transporti kooli või töökohta.

Noorele tuleb pakkuda võlanõustamist ja psühholoogilist tuge koos erinevate teraapiatega, mis õpetavad enesedistsipliini ja tavaelus toime tulemist, kujundavad harjumusi ning väärtusi nagu näiteks igapäevase hügieeni eest hoolitsemist, toidu ostmist ja valmistamist, tervislikke eluviise ja turvalisi suhteid, samuti vaimse tervise eest hoolitsemist ja sõltuvusainete tarvitamisest loobumist.

Teenuse sihtrühmaks on 16-26aastane vanglast vabanenud või kinnisest lasteasutusest väljunud noor, kellel puudub ühiskonda naasmist soodustav elukoht ja keskkond. Noor peab majutusteenusele tulema vabatahtlikult ehk olema ise motiveeritud oma elu muutma. Pakutavad teenused peavad olema noorele tasuta.

Majutusteenus võib asuda ükskõik, millises Eesti piirkonnas. Teenust peab võimaldama kuni 12 kuuks pärast vanglast vabanemist või kinnisest lasteasutusest väljumist.

Hankelepingu eeldatav maksumus on 299 000 eurot. Lepingu periood algab hankelepingu sõlmimisega ja kestab kuni 31. augustini 2023.

Justiitsministeerium ootab pakkumisi 27. detsembriks 2021. Täpsemalt saab hanke tingimustega tutvuda riigihangete registris.

2020. aastal vabanes vanglast 180 17-26aastast noort, kinnistest lasteasutusest väljus 40 noort.

Märksõnad
Tagasi üles