Omavalitsused lähevad 2023. aasta riigieelarve läbirääkimistele lootusrikkalt

Järva Teataja
Copy
Foto: Margus Ansu

Omavalitsused edastasid riigile omapoolsed ettepanekud 2023. aasta riigieelarve läbirääkimisteks. Linnad ja vallad peavad endiselt olulisemateks teemadeks sotsiaalkaitset, haridust, teede rahastust ning õpetajate palka.

Riigihalduse ministrile edastati Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL-i) juhatuse poolt 07. detsembril 2021. a heaks kiidetud ettepanekud läbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga riigieelarvestrateegia 2023-2026 ja riigieelarve 2023 osas. Arvestades, et kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste järgselt moodustuvad ELVLi juhtorganite uued koosseisud, siis seoses sellega edastab ELVL võimalikud täiendavad riigieelarve läbirääkimiste ettepanekud aprillikuu alguseks.

„Algamas on järjekordne läbirääkimiste protsess. Omavalitsuste ettepanekute hinnanguline maksumus on kokku 971 miljonit eurot. On selge, et omavalitsused ei suuda üksi ilma riigipoolse toetuseta täita neile pandud ülesandeid. Sarnaselt eelmistele aastatele ootame, et riigimaanteede ja kohalike teede hoiu rahastamine viiakse vastavusse tegelike vajadustega. Sotsiaalkaitse valdkonnas peavad omavalitsused muuhulgas oluliseks riigi osalemist üldhooldusteenuse kulude katmisel ning, et leitakse vahendid toimetulekupiiri suurendamiseks. Eriti praegusel ajal on oluline tagada ka esmatasandi arstiabi kättesaadavus üle Eesti. Liidu töörühmad on omavalitsuste vajadused kokku kogunud ning valdkonniti läbi arutanud, seega on meil juba nüüdseks selge ülevaade, millised on omavalitsuste suurimad rahalised ja vajaduste murekohad,“ sõnas Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees, Rakvere Linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami.

Haridusvaldkonna prioriteetide hulgas on Juhkami sõnul jätkuvalt õpetajate töötasu kasv, seal hulgas ka koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuse kasv proportsionaalselt õpetajate tööjõukulude kasvuga. Samuti soovivad linnad ja vallad üle vaadata täiendava huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toetuse jagamise põhimõtted ja suurendada riigipoolset toetust.

,,2023. aasta riigieelarve läbirääkimiste seas on ka mitmeid uuendusi. Esimest korda kaasasime riigieelarve läbirääkimiste ideekorjesse ka maakondlikud omavalitsusliidud. Esitasime riigile omavalitsusi tugevdavaid ja võimekamaks muutvaid ettepanekuid ning ideid, mis aitaksid omavalitsustel avalikke teenuseid paremini korraldada ning suurendada investeeringute võimekust. Valdkonnad, kus me riigieelarve läbirääkimiste ettepanekuid esitame on: rahandus-maksupoliitika; transport ja teehoid; maa, ruumiloome ja elamumajandus; haridus ja noorsootöö; töö, sotsiaal ja tervis; IKT; kultuur ja sport; keskkond; lõimumine. Samuti esitasime riigile ettepanekud ka perioodi 2021-2027 Euroopa struktuurivahendite osas,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles