T, 4.10.2022

Tõlkebüroo selgitab, kuidas sünnib kvaliteetne tõlge

Eiffel Meedia
Tõlkebüroo selgitab, kuidas sünnib kvaliteetne tõlge
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Eiffel Meedia

Tõlget tellides on täiesti tavapärane esitada endale küsimus, miks eelistada üht tõlkebürood teisele. On tekste, mille tõlkimisel ei pruugi selles suurt vahet ollagi. Ent väga paljude tõlgete puhul on tõestatult toimiva kvaliteediprotseduuriga tõlkebüroo kasutamine vältimatu, kirjutab tõlkebüroo Eiffel, tunnustatud tõlkebüroo Tallinnas.

Kvaliteedi all peame silmas tegevusi, mida soovitud kriteeriumitele vastava projekti teostamiseks tõlkebüroo poolt rakendatakse. Seega juhindutakse selle käigus rangelt järgitavast protseduurist ning selle keskmes on teenuse osutamine. Kuidas tõlkebüroodes siiski täpsemalt kvaliteeti tagatakse?

Tõlkebüroo kvaliteediprotseduur on kõikehõlmav

Tõlkebürood on reeglina keskendunud kvaliteetse teenuse osutamisele. Alati on konkurente, kes müüvad oma teenust soodsamalt kui teised, mistõttu on kvaliteet (ning tõlkekiirus samuti) üks võimalikest eristumiskohtadest. Kvaliteet on tegelikult esmatähtis, sest tõlkekvaliteedist võib ju sõltuda nii

  • inimeste elu – näiteks meditsiinilise tõlke puhul,
  • uuendusliku toote välja töötamine – näiteks tehnilise tõlke puhul
  • ning tähtsate otsuste langetamine – näiteks juriidilise tõlke puhul.

Tõlkebüroodes järgitakse tõlketeenuse osutamisel reeglina rangeid kvaliteediprotseduure. Need võivad sisulisest küljest küll erineda, ent peatume neil nüüd lähemalt.

  • Projektiga seotud detailid

Pärast seda, kui klient on tellimuse kinnitanud, kontrollitakse uuesti üle kõik sellega seotud üksikasjad: keelekombinatsioon, tõlkimist vajavate sõnade ja korduste arv, alg- ja sihtkeele faili vorming, CAT-tööriista kasutamise vajadus ja vastava tööriista eelistus, terminibaasi olemasolu, abimaterjalid jne. Kliendiga lepitakse kokku ka töö teostamise tähtaeg, mille puhul võetakse kindlasti arvesse ka võimalike probleemide ilmnemist.

  • Ressursside tagamine

Kui eelnevas punktis toodud detailide osas on tellijaga lõplikult kokku lepitud, määrab tõlkebüroo projektile tõlkija. Konkreetse töö jaoks valitav spetsialist peab valdama nii tõlgitava teksti algkeelt kui ka emakeelena lõppkeelt. Lisaks on see tõlkija eelistatavalt spetsialiseerunud või antud valdkonnas (näiteks finants, meditsiin, turundus, tehnika vmt) suure tõlkekogemusega.

Sõltuvalt tähtajast ja töö mahust võib tõlkebüroo mistahes projektis rakendada mitu tõlkijat. Kogu projektiga seonduv info edastatakse seejärel valitud tõlkija(te)le.

  • Täpsustuste tegemine

Kui tõlkijal tekib projekti alguses või ka selle käigus tekkima küsimusi tõlgitava teksti sisu, konteksti või terminite kohta, võetakse kliendiga või mõne välise valdkonnaeksperdiga abi saamiseks ühendust.

  • Teksti toimetamine

Tõlke toimetamine on mistahes projekti vältimatu etapp. Siiski on tõlkebüroosid, mis antud etapi tõlkeprotsessis vahele jätavad.

Toimetamise käigus kontrollib toimetaja nii tõlke sisu kui ka vorminduslikku poolt. Tema valvsa pilgu alt käivad läbi stiil, ühtse ja õige terminoloogia kasutus, ortograafia jne. Toimetamise käigus võidakse kasutada ka kvaliteedikontrolli tööriistu nagu SDL Studio Trados jmt.

Enamasti sünnibki hea tõlge läbi toimetaja töö, kes valdab kõrgtasemel nii alg- kui ka sihtkeelt kui ka konkreetse tõlke valdkonda.

  • Väljastusülevaatus ehk lõppkontroll

Selles etapis kontrollib projektijuht, korrektor, kvaliteedijuht või mõni muu tõlkebüroo vastutav töötaja, kas alg- ja lõppfaili vorming ning tõlkes kasutatud numbrid on samad mis algtekstis jpm. Kui selles etapis avastatakse tõlkes mõni sisuline viga, liigub tõlge eelmisesse etappi ehk toimetaja töölauale. Kui sisulisi eksimusi ei avastata, siis saadab projektijuht tõlke kliendile. Kui kliendilt tuleb sisulist tagasisidet ja tõlge vajab muudatusi, hinnatakse neid toimetaja (ja tõlkija) poolt ning toimetatakse tõlge veelkord üle. Või jäetakse tõlge veelkord üle toimetamata ja põhjendatakse kliendile vastava(te) termini(te) / väljendi(te) kasutamise põhjuseid / tagamaid.

Kontroll vs protseduur

Mis vahet neil on?

Tõlkebüroo rakendab tõlke teostamisel mitmetasandilist ja eelpool kirjeldatud kvaliteediprotseduuri. Kvaliteedikontroll on see-eest eraldi tegevus, mille käigus hinnatakse tõlke teostamise järel seda, kas see vastab kvaliteedinõuetele. Kvaliteedikontrolli puhul on tõlkebüroo funktsioon teha vajadusel ettepanekuid kvaliteediprotseduuris muudatuste tegemiseks.

Tagasi üles