Ministeerium pakub kohalikele omavalitsustele koolivõrgu korrastamiseks lisaraha

Järva Teataja
Copy
Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab ühekordse toetusena lisaraha kõigile neile omavalitsustele, kes otsustavad hiljemalt selle aasta märtsi lõpuks ühe või mitme munitsipaalkooli tegevuse ümberkorraldamiseks lõpetada olemasolevates koolides õppe andmise gümnaasiumiastmes.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsleri Liina Põllu sõnul on toetuse andmise eesmärk motiveerida kohalikke omavalitsusi tegelema aktiivselt oma haridusvõrgu korrastamisega. “Riik on haridusvaldkonna arengukava järgi võtmas järjest suuremat rolli keskhariduse õppekohtade pakkumisel, luues kõigisse piirkondadesse riigigümnaasiume,” selgitas Liina Põld. “Toetus on mõeldud eelkõige neile omavalitsustele, kus on gümnaasiumid, milles õpib praegu alla 100 õpilase. Pakume toetust, et kohalikud omavalitsused saaksid oma koolivõrku analüüsida ja kavandada ümberkorraldusi.”

Liina Põld selgitas, et munitsipaal- ja riigikoolide võrgu korrastamise üks eesmärke on selge vastutuse jagunemine kohalike omavalitsuste ja riigi vahel. Kvaliteetse keskhariduse võimaldamiseks luuakse riigigümnaasiumid, kus saab õpilastele pakkuda rohkem valikuid erinevate õppesuundade näol, kindlustada tugev ainealane õpe ja tagada õpetajatele täiskoormusega töökohad.

Koolivõrgu korrastamise toetus jaguneb munitsipaalkooli pidajate vahel vastavalt õpilaste arvule. Toetussumma arvutatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud ümberkorraldatava kooli või koolide gümnaasiumiastme õpilaste arvu järgi 10. novembri 2021 seisuga. Iga õpilase kohta on arvestatud 1152 eurot. Toetusmeetme kogumaht on 600 000 eurot.

Toetuse saamiseks tuleb esitada sooviavaldus Haridus- ja Teaduministeeriumile hiljemalt 30. aprilliks 2022. Esmaspäeval, 31. jaanuaril korraldab ministeerium koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liiduga kohalike omavalitsuste esindajatele veebiseminari, et selgitada toetusmeetme põhimõtteid ja arutada ümberkorraldamisega seotud küsimusi.

Veebiseminarile saab registreeruda siin.

Tagasi üles