Riigieksamitele on registreerunud üle 10 000 õpilase

Järva Teataja
Copy
Eesti keele eksam. Pilt illustratiivne
Eesti keele eksam. Pilt illustratiivne Foto: Marko Saarm

Riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 789 eksaminandi, kellest 8442 on gümnaasiumiõpilased, 710 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1637 kutseõppeasutuste õpilased.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid, teatas haridus- ja noorteameti (Harno) esindaja teisipäeval. Eesti keele riigieksamile registreerus sel aastal 7498 ja eesti keele teise keelena plaanib teha 2525 eksaminandi. Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 4301 ja laia kursuse eksami 5081 eksamisooritajat. Lisaks sooritab 21 õpilast Saksa üldise kõrgkooliküpsuse matemaatika eksami.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel mitu valikuvõimalust. Õpilane võib sooritada Harno koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Selle eksami on valinud sellel aastal 4305 õpilast. Väga hea inglise keele oskusega õpilastel on võimalus sooritada ka rahvusvaheline Cambridge Advanced C1-taseme eksam. C1 eksamile registreerus 2284 õpilast.

Tagasi üles