KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Järva Teataja
Copy
Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas riiklikest vahenditest toetatava keskkonnaprojektide taotlusvooru, kuhu on oodatud projekte esitama kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused, korteriühistud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Vooru eelarve on 10,5 miljonit eurot ja taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2022 kell 17.

Keskkonnaminister Erki Savisaare sõnul on taotlema oodatud väga lai sihtrühm, et riigi toel eriilmelisi keskkonnaprojekte ellu viia. „Olgu nendeks siis keskkonnateadlikkust suurendavad kampaaniad, kalanduse arendusprojektid, väheuuritud taime- või loomaliikide inventuurid, kortermajade liitumine kaugküttevõrguga või mõne piirkonna veesüsteemi uuendamine. Tule taotlema, et tegutseda parema keskkonna nimel,“ lausub keskkonnaminister.

KIKi toetuste ja teenuste osakonna valdkonnajuhi Rita Jürmanni sõnul on taotlejate huvi keskkonnaprogrammi vastu igal aastal väga suur, samas on eelarve piiratud. „Näiteks eelmisel aastal esitati taotlusi neli korda enam, kui rahastada saime. Seetõttu on oluline, et taotlused oleksid hästi läbimõeldud, õigesti sihitud ning korrektselt vormistatud,“ sõnab ta. „Lisaks keskkonnaprogrammi põhivoorule saavad kevadel lasteaiad ja põhikoolid toetust taotleda õppekäikudeks ning sügisel avame uuesti ringmajanduse, looduskaitse ja kaasrahastamise voorud.“

 • Veemajanduse valdkonnas toetatakse 5,2 miljoni euroga ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni rekonstrueerimist, jääkreostuse likvideerimist, siseveekogude tervendamise projekte ning veemajandusalaseid uuringuid.

 • Ringmajanduse valdkonnas toetatakse 1,39 miljoni euroga näiteks uuenduslikke keskkonnakorralduslikke lahendusi ning keskkonnakorralduse, maapõue, jäätmete ja ohtlike kemikaalidega seotud uuringuid (eelarve 1,39 miljonit eurot jaguneb põhivooru ja sügisese vooru vahel).

 • Metsanduse projektidele on mõeldud 900 tuhat eurot, et toetada näiteks metsaseemnevaru loomist, metsapuutaimede tootmist, teavitustegevusi üldise teadlikkuse tõstmiseks ning jahinduse uuringuid ja kommunikatsiooniprojekte.

 • Kalanduse valdkonnas toetatakse 600 tuhande euroga näiteks kalandusuuringuid, kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade või elupaikade loomist, taastamist või juurdepääsu tagamist, keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamist ning kalapüügivõistluste, seminaride ja laagrite korraldamist.

 • Merekeskkonna projektidele suunatakse 600 tuhat eurot, et toetada uuringuid, arendustöid, tegevusi mere ökosüsteemi teenuste tõhusaks ja kestlikuks kasutamiseks ning laevadest ja sadamatest lähtuva reostuse tõrjeks.

 • Keskkonnateadlikkuse projektidele on mõeldud 574 tuhat eurot, et toetada teadlikkust suurendavaid tegevusi nagu kampaaniad, loodusõhtud, -retked, huvikooli laagrid, raadio- või telesaated, perioodilised ajakirjanduslikud väljaanded, keskkonnahariduse võrgustiku arendamine.

 • Atmosfääriõhu kaitse programmist toetatakse 530 tuhande euroga korteriühistu elamu ühendamist kaugküttevõrguga või korteriühistute biomassil või fossiilsel kütusel töötava või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamist taastuvat kütust kasutava kütteseadmega. Kiirgusohu vähendamisega seoses toetatakse Narva radooni kaardi koostamist.

 • Kaasrahastamise programmi suunatakse 400 tuhat eurot, et toetada projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE). Eelarve 400 tuhat eurot jaguneb põhivooru ja sügisese vooru vahel.

 • Looduskaitsele suunatakse 300 tuhat eurot, et toetada kaitstavate või väheuuritud elupaikade ning looma-, taime- ja seeneliikide, kultuuriväärtusega loodusobjektide ja ökosüsteemide inventuure või uuringuid.

  Infot põhivoorust toetatavate tegevuste ja käesoleva aasta järgmiste taotlusvoorude kohta leiab KIKi kodulehelt.

  Alates sellest aastast toimub taotlemine E-toetuse keskkonnas (mitte enam KIKAS-es). Taotlusvooru infopäev toimub 22. veebruaril 2022 kell 10-17 veebi teel. Päevakava ja registreerumisvõimaluse leiab KIKi kodulehelt.

  Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

  Kommentaarid
  Copy
  Tagasi üles