P, 5.02.2023

Jaak Madison ei saanud kohtus õigust

Anne Põder
, ajakirjanik
Jaak Madison ei saanud kohtus õigust
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Jaak Madison
Jaak Madison Foto: Erakogu

Tallinna halduskohus ei rahuldanud sel nädalal Euroopa Parlamendi liikme, Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE) kuuluva järvalase Jaak Madisoni kaebust politsei- ja piirivalveameti vastu seoses tema väljaarvamisega abipolitseinike hulgast.

BNS-i vahendas, et Madison vaidlustas halduskohtus politsei- ja piirivalveameti (PPA) mullu 23. märtsil tehtud otsuse, millega ta arvati abipolitseinike ridadest välja. Madison taotles PPA otsuse tühistamist, kuid kohus leidis, et see pole põhjendatud.

Kohus märkis, et abipolitseinik peab vaieldamatult järgima ametnike eetikakoodeksis sätestatud põhimõtteid, mis on sätestatud kohustusliku nõudena abipolitseiniku seaduses. Kohus leidis, et need väljendid, mida Madison kasutas saates, ei ole sobivad abipolitseinikule, kes peab oma staatusest lähtuvalt hoolikalt valima väljendeid või sõnumeid avalikel esinemistel.

Kohtu hinnangul peab abipolitseinik, kes politsei tegevuses osalemise ajal on riigivõimu esindaja ja kelle seaduslikud korraldused on täitmiseks kohustuslikud ning kellel on meetmete ja vahetu sunni kohaldamise õigus PPA nimel, olema laitmatu käitumisega, sealhulgas õiguskuulekas ja eeskujuks teistele nii teenistusülesande täitmisel kui ka selle väliselt, sealhulgas näiteks avalikel esinemistel või diskussioonidel.

"Vaieldamatult peab abipolitseiniku staatuses olev isik jälgima oma kõnepruuki, kui avaldab avalikult oma arvamust avalikkuse huviorbiidis olevatel teemadel. Sõnum ei tohi mingil juhul olla ebasobiva, sealhulgas solvava, kontekstiga ning millest võiks vääriti aru saada. Seega on väga oluline oma sõnumid hoolikalt läbi mõelda enne nende avalikult väljaütlemist," märkis kohus.

Kohus leidis, et Madisoni käitumine ei olnud abipolitseinikule sobiv Objektiivi saates tehtud väljaütlemiste tõttu. Kokkuvõtvalt leidis kohus, et PPA otsus on piisavalt põhjendatud ning õiguspärane ja puudub alus selle tühistamiseks.

Madisonil on võimalik halduskohtu otsus vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 30 päeva jooksul.

Märksõnad
Tagasi üles