L, 28.01.2023

Kutseõppeasutustes algavad rahuloluküsitlused

Järva Teataja
Kutseõppeasutustes algavad rahuloluküsitlused
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Järvamaa kutsehariduskeskuse Paide õpilaskodu.
Järvamaa kutsehariduskeskuse Paide õpilaskodu. Foto: Erakogu.

Alates 14. märtsist käivitus riiklike rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste andmekogumine kutseõppeasutustes. Küsitlustes oodatakse osalema kutsehariduse kõikidel haridustasemetel ja õppekavadel haridust omandavaid õppijaid.

Küsitlused on elektroonsed ja igale osalevale koolile on edastatud läbiviimise juhend ja koolipõhised veebilingid, mille edastab kool küsitluses osalevatele sihtrühmadele. Küsimustikke on kõigil võimalik täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Hiljemalt õppeaasta lõpuks annab Harno igale õppeasutusele tagasisidekeskkonna kaudu teavet küsitlustulemuste kohta. Saadud tagasisidet saab õppeasutus kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja vajadusel muudatuste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat.

Hetkel on käimas ka veel üldhariduskoolide rahuloluküsitlused, mis algasid 7. veebruaril ning millele on võimalik vastata kuni 27. märtsini.

Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi korraldab Harno koos HTMiga. Lisainfot leiab: Haridus- ja Noorteameti inforuumist ning ministeeriumi koduleheküljelt. 2021. aastal toimunud rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste riiklike aruannetega on võimalik tutvuda siin.

Märksõnad
Tagasi üles