T, 7.02.2023

Lasterikkad pered saavad toetust taotleda

Järva Teataja
Lasterikkad pered saavad toetust taotleda
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Internet

KredEx avab 25. aprillil lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 6. juunini.

Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma on kuni 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.

Toetust saab taotleda:

 • eluruumi ostmiseks, kui perel puudub isiklikku omandisse kuuluv eluruum või kui see ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Eluruumi ei tohi osta leibkonnaliikmelt või temaga otse- või külgjoones suguluses olevalt inimeselt;

 • ehitamisega seotud tegevusteks, kui leibkonna omandis olev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ehitamise all mõeldakse taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis oleva eluruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või –võrkude rajamist, muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:

 • Toetuse taotlus (KredExi vorm)

 • Maksuandmete tõend(id) kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2021. aastal saadud maksustatav tulu kohta.

 • Ehitustöödega sihtotstarbe korral:

  a) ehitustööde eelarve (KredExi vorm)

  b) hinnapakkumised. Kui töid tehakse ise, siis üks hinnapakkumine materjalide kohta. Kui töid teeb firma, siis kaks võrdlevat hinnapakkumist töödele.

  c) fotod taotleja või tema kuni 15-aastase lapse omandis olevast igast eluruumist ja hoone välisilmest (fotod peavad kajastama ka puudusi/tegevusi, mille parendamiseks toetust taotletakse)

 • Eluruumi ostmise korral omandatava eluruumi kirjeldus (KredExi vorm), kuhu märgitakse esialgse nägemusena kinnisvara müügipakkumiste hulgast valitud kinnisvara.

Taotlust saab esitada alates 25.04.2022.a. KredExi e-teenuste keskkonnast või e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee (dokumentide allkirjastamiseks vajalik digitaalse allkirjastamise võimalus). Taotlusi saab esitada ka paberil, posti teel aadressil „Kodutoetus", Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.

Täpsema info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt.

Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust kodutoetuse halduriga.

Märksõnad
Tagasi üles