Siseministeeriumis tunnustati siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid

Järva Teataja
Copy
Naabrivalve kleeps aknal.
Naabrivalve kleeps aknal. Foto: Urmas Luik

Siseministeerium tunnustas juba üheteistkümnendat aastat järjest siseturvalisuse vabatahtlike rühmi eelmisel aastal tehtu eest ning tänas inimesi, asutusi ja ühinguid, kes meie riigi turvalisusse panustavad. Pidulik tänutseremoonia toimus 26. aprillil Siseministeeriumis. Sündmuse videosalvestus on nähtav Siseministeeriumi Facebooki lehel.

Oma avakõnes rääkis siseminister Kristian Jaani, et sel aastal tunnustas Siseministeerium kokku seitsmes kategoorias nii vabatahtlike rühmi kui ka nende toetajaid. Sellel aastal lisandus tunnustatavate hulka esmakordselt ka vabatahtlike tugisamba ja uuendaja kategooriad. Aasta vabatahtlike tugisamba aunimetus antakse Siseministeeriumi valitsemisala asutuse töötajale, kes oma tulemusliku tegevusega on toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate, abipolitseinike, Häirekeskuse vabatahtlike või naabrivalve tegevust. Aasta uuendaja tunnustus antakse Siseministeeriumi valitsemisalas (sh asutused ja vabatahtlikud koostööpartnerid) ellu viidud märkimisväärse uuenduse eest, näiteks uudne infovahetus, e-õppevorm, uus töövahend vms, mis on aidanud kaasata siseturvalisuse vabatahtlikke.

Siseminister Kristian Jaani sõnul on vabatahtlikud osa riigi siseturvalisusest, kelles peitub asendamatu jõud. „Vabatahtlikud reageerivad õnnetustele, kindlustavad tagalat päästetöödel, tagavad liikluses turvalisuse ja aitavad kaasa liiklusjärelevalve tegevustes, kuid oluline roll on neil ka ennetustöös. Heaks näiteks on siin päästjate kodukülastused või abipolitseinike suurenenud panus piirkondlikus politseitöös,“ ütles Jaani. „Suurt tunnustust ja kiitust väärivad ka ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja tublid inimesed, kes on vabatahtlikke toetanud ning aidanud seeläbi kaasa Eesti turvalisemaks muutmisel. Ahelas loeb iga lüli – suur aitäh selle eest.“

Tänusõnad vabatahtlikele ja nende toetajatele ütles ka Siseministeeriumi pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler Viola Murd, kes tõi oma kõnes välja, et vaba tahe on võimas jõud, siseturvalisuses on vabatahtlikud igapäevaselt elude päästmisel ja korra tagamisel töös. Eriti oluliseks muutuvad aga vabatahtlikud kriiside korral, kui teha on palju ja vabatahtlike abi hindamatu. „Meie ümber on palju tublisid inimesi, kes haaravad initsiatiivi ja tulevad ning teevad, mida vaja. Sama oluline on ka see, et olemas vabatahtluse toetajad erasektorist, kohalikest omavalitsustest ja riigiasutustest,“ rääkis asekantsler Murd.

Aasta vabatahtliku päästekomando aunimetuse sai Palivere vabatahtlik päästekomando, mis on viimastel aastatel silma paistnud suure arengu ja panuse tõttu kogukonna turvalisemaks muutmisele. 2021 aastal valmis liikmete ühisel pingutusel ja mitmete projektide toel uus kaasaegne päästekomando hoone, soetati Sloveeniast kõrgendatud läbivusega maastikukustutusauto ja värvatud on uusi komandoliikmeid. Kogukonna turvalisusesse panustab komando väga aktiivse ennetus- ja teavitustegevusega.

Aasta abipolitseinike rühm on Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri operatiivkeskuse abipolitseinike rühm, mille 62 liiget on kahe aasta jooksul panustanud enam kui 26 720 tundi patrullis, piirkonnatöös kui ka erinevatel politseioperatsioonidel ning taganud turvalisust avalikel üritustel.

Aasta parimaks naabrivalvepiirkonnaks tunnistati Hara naabrivalve piirkond, mis on juba 12 aastat olnud eeskujulik naabrivalve piirkond, kus kogukond süsteemselt ja regulaarselt panustab turvalisuse tagamisse kodukohas.

Aasta vabatahtliku merepäästeühingu aunimetuse sai MTÜ Toila Merepääste, mis merehädaliste abistamise kõrval korraldab üritusi tuues sellega inimesi sadamasse ning kogukonna kaasabil soetati hiljuti ka uus merepäästekaater.

Vabatahtlike päästjate toetaja aunimetuse sai Põhja-Pärnumaa vald (MTÜ Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeseltsi toetamise eest) ja Vinni vallavanem Rauno Võrno (MTÜ Roela Tuletõrje Selts toetamise eest).

Vabatahtlike merepäästjate toetaja aunimetuse sai Gert Tartlan, kes sai tunnustuse MTÜ Toila Merepääste toetamise eest ja Ruhnu vald MTÜ Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi Ruhnu merepäästeüksuse toetamise eest.

Aasta abipolitseinike toetaja on Põhja-Sakala vald Viljandimaa abipolitseinike toetamise eest.

Vabatahtlike päästjate, merepäästjate ja abipolitsenike toetaja aunimetuse sai Saaremaa vald Saaremaa vabatahtlike merepäästjate, päästjate ja abipolitseinike toetamise eest.

Aasta uuendaja aunimetuse sai Leena Pukk Politsei- ja Piirivalveametis abipolitseinike motivatsiooni- ja mentorlussüsteemi arendamise eest.

Aasta vabatahtlike tugisamba aunimetuse sai Lauri Lindoja silmapaistva panuse eest päästeala vabatahtlike kaasamisel ja toetamisel.

Hõbeteenetermärgi sai Rait Killandi, kes on andnud olulise panuse Eesti siseturvalisuse arengusse ning on ise aktiivne oma kogukonna turvalisuse loojana Kaberneeme komandos.

Siseministeeriumi tänukirjaga tunnustas siseminister MTÜ-d Päästeliit nende märkimisväärse panuse eest Ukraina päästjate toetamisel.

Kandidaate siseturvalisuse vabatahtlike rühmade tunnustamiseks said kuni 30. märtsini esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid seitsmes kategoorias: aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, aasta vabatahtlik merepäästeühing, aasta abipolitseinike rühm, aasta naabrivalve piirkond, aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja, sel aastal sai vabatahtlikke tunnustada kahes uues kategoorias - vabatahtlike tugisamba ja aasta uuendaja kategoorias.

Aasta tagasi pälvis vabatahtliku päästekomando aunimetuse Lokuta Vabatahtlik Tuletõrje Selts, parimaks vabatahtlikuks merepäästeühinguks nimetati mullu Hanila Tuletõrje Selts ning aasta abipolitseinike rühma aunimetuse sai toona Lõuna Prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga rühm, aasta naabrivalvepiirkond oli Uuesalu naabrivalve sektor.

Eestis on pea 500 vabatahtlikku merepäästjat, ligi 1200 abipolitseiniku ja veidi üle 2300 vabatahtliku päästja. Häirekeskuse Riigiinfo telefoni 1247 teenusesse on kaasatud üle 200 vabatahtliku. Naabrivalvega on liitunud 10 898 majapidamist 589 erinevas paigas Eestis.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles