Foto: Eesti Kaitsevägi

Teavitatakse 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluva Scoutspataljoni väliharjutuse läbiviimisest Ambla piirkonnas ajavahemikul 17.-18. maini kella 9st kuni 16ni.

Harjutusel osaleb kuni 30 tegevväelast, kes liiguvad harjutusalal nii jalgsi kui ka mootorsõidukitel.

Kaitseväelased kannavad tulirelvi ning kasutavad lahingutegevuse imiteerimiseks paukpadruneid, suitsugranaate ning müraimitaatoreid.