Haridusasutustes on üle nelja tuhande Ukrainast pagenud lapse ja noore ning koolides on tööl Ukraina haridustöötajad

Järva Teataja
Copy
Foto: Urmas Luik

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 9. mai seisuga registreeritud kokku 4399 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 4095. Alushariduses on 1136 last, põhihariduses 2929, gümnaasiumis 182 ja kutsehariduses 152 õpilast.

Ukrainast pärit lapsi ja noori on tänaseks jõudnud kõigi maakondade haridusasutustesse – alates lasteaedadest kuni kutsekoolideni. EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lasteaialapsi ja õpilasi registreeritud Harjumaal (2076), Tartumaal (466), Pärnumaal (315), Ida-Virumaal (291), Lääne-Virumaal (273) ja Saaremaal (166). Järvamaale on sõjapõgenikest lapsi ja noori jõudnud 161.

Eestikeelsetes haridusasutustes on kirjas 69,7%, vene õppekeelega haridusasutustes 20,1%, keelekümblusprogrammi rakendavates õppeasutustes 9,7% ja inglisekeelsetes koolides on 0,5% sõjapõgenikest lastest ja noortest.

Lisaks lastele on paljudesse haridusasutustesse jõudnud ka Ukrainast pärit töötajad. Ministeeriumi küsitluse andmetel on 79 kooli asunud tööle 118 Ukraina sõjapõgenikku. Enamus neist töötab õpetaja või õpetaja abi ametikohal, aga on ka psühholooge, logopeede, tugiisikuid, õppekoordinaatoreid ning ka näiteks neid, kes on tööl kokana sööklas või aitavad koolimaja korras hoida.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles