N, 29.09.2022

Riik eraldab koolipidajatele 1,6 miljonit eurot eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe toetuseks

Järva Teataja
Riik eraldab koolipidajatele 1,6 miljonit eurot eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe toetuseks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Urmas Luik

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab koolipidajatele eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe rakendamiseks toetuse kogusummas 1,6 miljonit eurot. Toetust jagatakse käesoleva aasta alguses toimunud taotlusvooru tulemuste alusel.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on eraldatav raha suunatud nii Eestis elavate eesti keelest erineva emakeelega laste kui ka uus-sisserändajate keeleõppe toetuseks. „Meie eesmärk on aidata kaasa vähese eestikeele oskusega laste ja noorte lõimumisele Eesti kultuuriruumi ning laiendada nende järgmisi haridusvalikuid edasiõppimisel. Senine praktika on näidanud, et eesti keele kui teise keele tasemetöödes ja eksamites on saanud paremaid tulemusi lapsed, kelle õppetöös rakendati tõhusalt lõimitud aine- ja keeleõppe meetodeid,“ ütles minister Liina Kersna.

Toetust saavad keelekümblusprogrammis olevad koolid ning koolid, kus õpe toimub vähemalt 40% ulatuses eesti keeles. Samuti toetatakse koole, kus õpivad mujalt Eestisse tulnud lapsed ja noored. Toetus laekub koolipidajatele juba lähipäevil, et oleks aega valmistuda järgmiseks õppeaastaks, kui koolidesse jõuab rohkem Ukraina sõjapõgenikest õppijaid.

1.-9. klassi õpilastele mõeldud eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe toetuse kogusumma on veidi üle 1,6 miljoni. Sellest eraldatakse:

  • keelekümblusprogrammi rakendamise toetuseks 1 065 045 eurot

  • vähemalt 40% ulatuses toimuva eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe rakendamise toetuseks 285 825 eurot

  • uus-sisserändajate eesti keele õppe ja eestikeelse aineõppe toetuseks 249 800 eurot

Toetus jagatakse seda taotlenud koolipidajatele pearaha alusel arvestusega, et nii keelekümblusprogrammi õpilaste kui ka vähemalt 40% eestikeelset õpet saavate õpilaste pearaha suuruseks on 185 eurot. Uus-sisserändajate pearaha suurus on 400 eurot õpilase kohta, seda juhul kui koolis on kolm või enam õpilast. Kui õpilasi on alla kolme, siis on toetuse suuruseks ühe õpilase kohta 1000 eurot.

Märksõnad
Tagasi üles