T, 7.02.2023

Kuidas tuleb teavitada uusi töötajaid

Järva Teataja
Kuidas tuleb teavitada uusi töötajaid
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Pixabay

Lugeja küsib: 1. augustist hakkab kehtima nõue, et töötajat tuleb teavitada töötingimustest. Kas teavitada tuleb ka neid töötajaid, kes töötasid enne 1. augustit või ikkagi ainult uusi?

Vastab Ene Olle, Tööinspektsiooni nõustamisjurist:

Kui töötaja asub tööandja juurde tööle pärast muudatuste jõustumist ehk alates 1. augustist 2022.a, peab tööandja teavitama kõigist seaduses toodud andmetest, sealhulgas töölepingu seaduse (TLS) uutest tingimustest. Sellised andmed on näiteks maksud ja maksed, koolituste info, puhkus, töölepingu ülesütlemine, ületunnitöö tegemise ja hüvitamise kord, katseaeg.

Nõue kehtib uute töötajate puhul. Pikemat aega töötanuid teavitama ei pea, aga töötajad võivad tööandjalt küsida või siis tööandja ise töötajaid uutest andmetest teavitada (nt muutustest töökorralduse reeglites).

Praegu on täiesti kohane üle vaadata kehtivad töökorralduse reeglid, arvestada lisanduvate täpsustavate nõuetega ning reegleid muuta või täiendada, et neis kajastuksid andmed, millest tööandja peab töötajaid informeerima.

Näiteks võib mõnes konkreetses juhendis või töökorralduse reeglites välja tuua kõiki töötajaid puudutavad punktid. Nendeks võivad olla tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed, tööandja pakutavad koolitused ja muud hüved, põhipuhkuse kestus ja viide teistele puhkustele tüüptingimustena, viide töölepingu ülesütlemise kirjalikku taasesitamist võimaldavale vormile, põhjendamiskohustusele ja etteteatamistähtaegadele ning viide ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrale.

Individuaalselt kokku lepitavad tingimused nagu katseaja kestus, konkreetse koolituse läbiviimise kokkulepe vms tuleks kajastada töölepingus.

Märksõnad
Tagasi üles