Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

Järva Teataja
Copy
Tartu Ülikooli peahoone.
Tartu Ülikooli peahoone. Foto: Margus Ansu

Vastuvõtt Tartu Ülikooli on lõpusirgel. Täna said vastuvõtuotsuse kõrghariduse esimese astme eestikeelsete õppekavade kandidaadid, kellel on õppima tuleku kinnitamiseks SAIS-is aega neljapäeva, 14. juuli südaööni. Sama tähtaeg on kinnituse andmiseks ka magistriõppesse vastuvõetutel. Kui mõni õppekoht jääb vabaks, teeb ülikool nendele vastuvõtmise otsuseid kuni 19. augustini.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on juba praegu suur rõõm tervitada uusi tudengeid, kelle hulgas on ka Ukraina põgenikke. „Kui sõda tõi kaasa välistudengitest kandidaatide arvu vähenemise, siis õppima asuvate välistudengite hulk tervikuna ei pruugi kahaneda, kuna oleme Haridus- ja Teadusministeeriumi toel võtnud vastu 177 Ukraina tudengit tavapärase 30 asemel,“ sõnas Valk.

„Suurem muutus oli sel aastal meditsiiniga seotud õppekavade vastuvõtutingimustes, mille taga oli muu hulgas välishindajate soovitus mõõta ka sisseastujate motivatsiooni. See vähendas märgatavalt kandidaatide arvu, kuid loodame, et saame sel viisil veel pühendunumad tudengid ja tulevikus Eestile veel paremad arstid,“ ütles õppeprorektor.

Veel pidas Aune Valk oluliseks märkida, et kui üldjuhul pole ülikool õppekohtade arvu viimastel aastatel kõrghariduse rahastusprobleemide tõttu kasvatanud, siis sel aastal suurendati õpetajakoolituse ja nende aluseks olevate õppekavade õppekohtade arvu 64 võrra, sest selles vallas on olukord kriitiline. „On rõõm tõdeda, et kandidaatide huvi kõigi nende kavade vastu on suur. Eriti hea meel on sellepärast, et hüppeliselt kasvas huvi õppida eesti keele ja kirjanduse õpetajaks,“ leidis Valk.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma juhib kandidaatide tähelepanu sellele, et enamiku õppekavade puhul märgib ülikool SAIS-is vastuvõetuks rohkem kandidaate, kui on õppekohti. Osa õppekavade puhul on see tingitud sellest, et vastuvõtulävendi ületajaid on rohkem kui õppekohti, teiste puhul teeb ülikool otsuse eelmiste aastate loobujate arvu põhjal.

Ülikooli eesmärk on pakkuda parimatele kandidaatidele õppekohta esimesel võimalusel, sest õppetöö algab juba septembris ja kaugemalt Tartusse õppima tuleku korral on iga päev arvel. „Soovime, et võimalikult suurel hulgal tulevastel üliõpilastel oleks edasise elukorralduse planeerimiseks ühesugused võimalused,“ sõnas Kaldma. „Paljud kandidaadid saavad sisse mitmele erialale ja mitmesse õppeasutusse ning selleks, et vastuvõtuotsuste tegemine ei veniks suures mahus augustikuusse, teebki ülikool osa neist nii-öelda ette. Eelmiste aastate vastuvõtustatistika alusel teame, kui palju on ühel või teisel erialal tavaliselt loobujaid. Uusi vastuvõtuotsuseid teeme 19. augustini vaid juhul, kui õppekava mõni õppekoht on täitmata.“

Oma vastuvõtuotsust ja kohta pingereas saab kontrollida SAIS-i kasutajakontol ja juhised õppima asumise kinnitamise kohta on ülikooli sisseastumisveebis. Pärast 12. juulit vastuvõtuotsuse saanud kandidaadid peavad arvestama, et neil tuleb õppima tulek kinnitada kahe järgneva päeva jooksul.

Eestikeelse magistriõppe vastuvõtuotsuseid on tehtud jooksvalt ja suurem osa vastuvõetutest on oma valiku juba teinud. Õppima tulekut Tartu Ülikooli on kinnitanud 655 kandidaati, otsus on veel tegemata 483 kandidaadil. Doktoriõppesse on vastu võetud 166 doktoranti.

Lõppenud on ka vastuvõtt võõrkeelsesse õppesse, kus tänase seisuga asub õppima 689 üliõpilast, sealhulgas 560 välisüliõpilast.

Oluline info ülikoolis õppima asumiseks on koondatud uuele üliõpilasele mõeldud lehele. Õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 29. augustil.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles