T, 30.05.2023

Algas 5G konkurss sagedusalas 694–790 MHz

Järva Teataja
Facebook Twitter
Comments
Foto: Elmo Riig / Sakala

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) annab teada, et tänasest algab 5G konkurss kuue sagedusloa väljastamiseks sagedusalas 694–790 MHz.

„Kevadel alustatud ja suvel edukalt lõpule viidud esimene 5G sageduslubade konkurss näitas, et konkurents sideettevõtete vahel on tugev ja huvi 5G võrkude arendamise vastu kõrge. Vastalanud konkursil lähevad oksjonile korraga kuus sagedusplokki ja seda sagedusalas, mis sobib suurepäraselt maapiirkondade katmiseks. Sideteenuse kattuvus maapiirkondades paraneb juba järgmise kahe aasta jooksul. Konkursil osalemise avalduste vastuvõtmisega alustame koheselt ning sagedusload soovime ettevõtjatele kätte anda veel sellel aastal,“ sõnas TTJA peadirektor Kristi Talving.

“Alanud konkurss annab hoogu 5G tehnoloogia levikule Eestis, mida on pikalt oodatud. Ülikiire 5G internet edendab innovatsiooni ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist erinevate sektorite ettevõtetes, mis parendab nende rahvusvahelist konkurentsivõimet ja elavdab riigi majandust. Eesti firmades luuakse juba täna maailmatasemel tooteid ja teenuseid, kuid 5G tehnoloogia võimaldab leida uusi võimalusi tööprotsesside automatiseerimiseks ning digitaliseerimiseks, et teha järgmine arenguhüpe. Ajal, mil kaugtöö ja asukohast sõltumatu teenuste tarbimine muutub üha populaarsemaks, on 5G levikust palju võita ka Eesti inimestel, sest sellega kaasneb täiesti uuel tasemel kasutajakogemus,” ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

18. juulil 2022. a jõustusid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud avaliku konkursi läbiviimise kord ning tingimused elektroonilise side teenuse osutamiseks 5G sagedusalas 694-790 MHz.

Avalikule konkursile pandud sagedusload antakse enampakkumise alusel. Kokku läheb oksjonile kuus 2x5 MHz sagedusplokki korraga. Iga konkursil osaleja saab võita maksimaalselt kaks sagedusplokki. Ühe sagedusloa alghind on 1 000 000 eurot.

5G sagedusloast huvitatud sideettevõtetel tuleb esitada TTJA-le konkursil osalemise avaldus hiljemalt 10.10.2022. Pärast nimetatud tähtaega kontrollib TTJA nii avalduse esitanute kui avalduste vastavust konkursi määruse nõuetele ning kutsub kvalifitseerunud osalejad enampakkumisele.

Eeldatav enampakkumise alguse aeg on novembri esimesel poolel. Enampakkumiste kestus sõltub osalejate ning pakkumuste voorude arvust. TTJA plaanib konkursile pandud sagedusload väljastada veel käesoleva aasta sees.

700 MHz sagedusala loetakse 3,5 GHz ja 26 GHz kõrval üheks olulisemaks 5G sagedusalaks ning see on olulise tähendusega 5G tehnoloogia kasutuselevõtmisel. Nimetatud sagedusala sobib kõige paremini suurema katvuse saavutamiseks, näiteks maapiirkondasse parema levi viimiseks, kuna madalamad sagedused levivad kaugemale kui kõrgemad sagedused.

Sagedusloa omanikul on kohustus arvates sagedusloa saamisest teha lõppkasutajale kättesaadavaks sideteenus kahe aasta jooksul vähemalt 50% ulatuses ning nelja aasta jooksul vähemalt 95% ulatuses igas maakonnas, välja arvatud Ida-Viru, Jõgeva, Tartu, Põlva ja Võru maakondades. Nendes maakondades ei ole täna kehtivate Venemaa piirangute tõttu võimalik samasugust katvust tagada.

Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks, konkursi objektide sagedusvahemikud ja tehnilised tingimused, osalejale ja avalduse vormistamisele esitatavad nõuded, enampakkumise läbiviimise kord ja pakkumuste hindamismetoodika ning vajalike dokumentide loetelu on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 14.07.2022 määruses nr 55.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles