Bolt Technology, Politsei- ja Piirivalveamet ja LHV Pank – Eesti atraktiivsemad tööandjad

Järva Teataja
Copy
Bolt alustas Pärnus hooaega uuemate elektritõukeratastega. 
Bolt alustas Pärnus hooaega uuemate elektritõukeratastega. Foto: Erakogu

Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 13. aastat läbi viidud õpilaste tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on 2022. aastal Eesti tudengite poolt hinnatud atraktiivseimaks tööandjaks Bolt Technology OÜ. 

Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis 2022. aastal Boltis töötada 73% tudengitest. Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on LHV Pank, kus soovib töötada 70% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja taas Politsei- ja Piirivalveamet, kus soovib töötada 50% kõigist kutsekoolide õpilastest.

Atraktiivse tööandja kvaliteedimärgiga tunnustati tööandjaid 6. septembril Fotografiska galeriis toimuval Instari ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldataval Atraktiivsete Tööandjate Päeval.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul omab atraktiivne tööandja tööjõuturul tugevat konkurentsieelist, sest nendes organisatsioonides on selged väärtused, mida hindavad nii ettevõtte tänased töötajad kui ka tulevased kolleegid.

„Atraktiivse tööandja kuvand ei sünni aga üleöö. Pikaajaliselt tööandja kuvandisse panustamine nõuab nii aega kui ka lisaressurssi. Lisaks ei piisa ainult kõlavast hüüdlausest vaid tuleb teadlikult kujundada töökeskkonda, milles töötajad on rahulolevad ning valmis oma tööandjat ka teistele soovitama. Hea kuvand tasub end aga kiiresti ära, sest nii on lihtsam leida motiveeritud töötajaid ning ka tugevaid koostööpartnereid,” sõnas ta.

Eesti tudengite uuringut on läbi viidud alates 2010. aastast, Bolt on hinnatavate organisatsioonide seas alates 2019. aastast, selle aja jooksul on ettevõtte atraktiivsus aasta-aastalt kasvanud.

Bolti globaalne tööandja brändi juht Kadi Poll kommenteeris: „Olukorras, kus mitmed ettevõtted on sunnitud oma tööjõudu vähendama, oleme meie just vastupidi kasvamas ning panustame tööandja brändi tugevamalt kui kunagi varem. Uhke on olla tudengite poolt märgatud, sest just neile saame pakkuda kiiret kasvulava rahvusvaheliselt ja oma valdkonna professionaalide keskel. Bolt ei otsi endaga liituma ideaalse CVga inimesi - pigem tahame enda juurde meelitada neid, kellel on suur missioonitunne midagi suurt ja maailma muutvat ära teha, seega kindlasti julgustame ka äsja ülikooli lõpetanud noortel meie karjäärilehele pilk peale visata.„

Tööandja brändingu agentuur Instar viis aprillis-mais läbi üle-eestilise töötajate tööootuste ja tööandja maine uuringu, kus osales ligi 7000 tudengit, kutsekooliõpilast ja töökogemusega inimest majanduse, infotehnoloogia, ehituse, humanitaaria, inseneri, logistika ja teistest valdkondadest. Uuringut viiakse läbi alates 2010. aastast.

„Sel aastal hindasid tudengid 254 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta-aastalt on kõigi õppurite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus,“ kommenteeris uuringu tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

Aastaga kasvas teenitav netopalk, veidi ka palgaootus

Töötasust ei saa mööda vaadata ja viimase kolmeteistkümne aasta jooksul, mil uuring on toimunud, on Eesti tudengite netopalga ootus kasvanud 2,0 korda. Aastaga on tõusnud kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2021. aastal 1053 eurot kuus ja 2022. aastal 1170 eurot. Sealjuures on noorte netopalgaootus tõusnud aastaga 206 euro võrra 2008 euroni kuus. 2021. aastal oli noorte netopalgaootus 1802 eurot kuus.

2022. aastal on ettevõtjaks saamise huvi võrreldes eelmise aastaga vähenenud. 18% noortest soovib olla ise enda tööandjaks, enamus ehk 60% tudengitest soovib teha erasektoris palgatööd ja 20% töötada avalikus sektoris. Kolmandas sektoris soovib töötada 2% vastanutest.

2022. aastal on tudengite hinnangul kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit huvitav töö ning organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine, mida hinnati kõige olulisemaks 50 teguri seast. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

34% noortest pole kindlad, kas nad leiavad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam soovitakse leida erialast tööd Eestis, kuid 36% tudengitest oleks väga huvitatud erialasest tööst välismaal.

Töö otsimisel ja tööandja kohta info hankimisel peab 92% vastajatest oluliseks kanaliks tööandja kodulehte. Järgnevad praktikantide programmid ja töövahenduskeskkonnad. 90% noortest peavad oluliseks infokanaliks tööandja kohta informatsiooni ja soovitusi organisatsiooni töötajate poolt.

Kui palju töötajad Eestis soovitavad oma tööandjat ja kes on suurimad soovitajad ja saadikud? Soovitusindeks on vahemikus -100 kuni 100 ja tudengite tööandja soovitusindeks oli 18. Kõige enam soovitasid oma tööandjat tehnoloogia, finants/kindlustus ja ehitus/kinnisvara valdkonnas töötavad tudengid, kus soovitusindeks oli üle 39. Kõige madalam oli soovitus põllumajanduse, metsanduse, kalapüügi, majutuse ja toitlustuse valdkonnas, kus indeks oli alla -7. „Sisemine oma töötajate soovitus on tööandjale tasuta kanal, mille potentsiaali paljud Eesti ettevõtted endiselt ära ei kasuta. Kui töötaja on rahul on ta valmis ka soovitama.“ Kommenteeris Kersti Vannas Instarist.

Atraktiivsete Tööandjate Päeval tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid üheksas kategoorias, millest olulisimad olid kõrgkoolide, kutsekoolide õpilaste ja tööealise elanikkonna atraktiivseimad tööandjad. Lisaks tunnustati tudengite sihtrühma atraktiivsemad tööandjad majanduse, infotehnoloogia, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaarvaldkonnas.

2022. aasta Eesti tudengite 10 atraktiivseimat tööandjat (254 hulgast):

 1. Bolt Technology OÜ

 2. Pipedrive OÜ

 3. AS LHV Pank

 4. Microsoft (sh Skype)

 5. Wise

 6. Swedbank AS

 7. Eesti Energia AS

 8. AS Tallinna Lennujaam

 9. Starship Technologies OÜ

 10. AS SEB Pank

2022. aasta Eesti kutsekoolide 10 atraktiivseimat tööandjat (225 hulgast):

 1. Politsei- ja piirivalveamet

 2. Apollo Group

 3. LHV Pank

 4. Swedbank

 5. Bolt Technology

 6. Radisson Blu (Hotell Olümpia)

 7. Päästeamet

 8. Tallinna Kaubamaja

 9. Hilton Tallinn Park

 10. Telia Eesti

2022. aasta Eesti tööealise elanikkonna 10 atraktiivseimat tööandjat (296 hulgast):

 1. LHV Pank

 2. Wise

 3. Pipedrive

 4. Microsoft Estonia (sh Skype)

 5. Bolt Technology

 6. Cleveron AS

 7. Telia Eesti

 8. Veriff

 9. Eesti Energia

 10. Starship Technologies

2022. aasta majandustudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (254 hulgast):

 1. AS LHV Pank

 2. Pipedrive OÜ

 3. Wise

 4. Swedbank AS

 5. Bolt Technology OÜ

2022. aasta IT tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (254 hulgast):

 1. Pipedrive OÜ

 2. Microsoft Estonia OÜ (sh Skype)

 3. Wise

 4. Bolt Technology OÜ

 5. Cybernetica AS

2022. aasta õiguse eriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (254 hulgast):

 1. Riigikohus

 2. Justiitsministeerium

 3. Advokaadibüroo Lextal OÜ

 4. Advokaadibüroo Sorainen AS

 5. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ

2022. aasta tehnika eriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (254 hulgast):

 1. Eesti Energia AS

 2. Merko Ehitus Eesti AS

 3. ABB AS

 4. Elektrilevi OÜ

 5. Cleveron AS

2022. aasta meditsiinieriala tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (119 hulgast):

 1. SA Tartu Ülikooli Kliinikum

 2. Confido Meditsiinikeskus

 3. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

 4. AS Ida-Tallinna Keskhaigla

 5. SYNLAB Eesti OÜ

2022. aasta humanitaarerialade tudengite 5 atraktiivseimat tööandjat (254 hulgast):

 1. ERR (Eesti Rahvusringhääling)

 2. Haridus- ja Teadusministeerium

 3. Tartu Ülikool

 4. Kultuuriministeerium

 5. Postimees Grupp AS

Eelmiste aastate täielikud edetabelid on üleval siin.

Instar on tööandja brändingu agentuur, mis tegeleb 2007. aastast tööandja maine alaste uuringute läbiviimisega ja tööandja brändingu täisteenuste pakkumisega Balti riikides ja Soomes. Instar on üle-euroopalise tööandja brändinguga tegelevate agentuuride EAEBA liige.

Märksõnad

Tagasi üles