T, 6.12.2022

Järvamaa toiduainetööstused taotlevad toetust

Järva Teataja
Järvamaa toiduainetööstused taotlevad toetust
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Margus Ansu

28. septembril lõppes PRIAs toiduainetööstustele mõeldud energia varustuskindluse tagamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt. Esialgsetel andmetel esitati 41 taotlust kokku 3 664 682 euro saamiseks. Järvamaalt tuli neli taotlust ning toetust soovitakse 215 178 eurot.

PRIA arengutoetuste osakonna juhtivspetsialist Bella Štenov ütleb: „Käesoleval aastal energiaturul kujunenud olukord on suurendanud ettevõtete tootmiskulusid ja ohtu võib sattuda ka nende energia varustuskindlus. Seetõttu loodi toiduainetööstuste jaoks võimalus tulla toetust taotlema selliste investeeringute tegemiseks, mis tagaksid neile tootmises elektri- ja soojusenergia olemasolu.“

Toetuse eesmärgiks on toetada toidu- ja joogisektorit, et vähendada nende sõltuvust fossiilsetest kütustest ning tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus. Toetust taotletakse näiteks generaatorite ostuks, aga ka päikeseelektrijaamade ehitamiseks ja sinna seadmete hankimiseks.

Käesolevaks taotlusvooruks on eraldatud kokku 13,86 miljonit eurot, mis jaguneb vastavalt ettevõtete suurusele kaheks: mikro- ja väikeettevõtjatele 6,93 miljonit ning keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele 6,93 miljonit eurot. Toetuse maksimaalne suurus mikro- või väikeettevõtjale on kuni 250 000 eurot ning keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele on maksimaalne toetus kuni 500 000 eurot.

PRIA teeb otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 31. detsembril 2022.

Märksõnad
Tagasi üles