L, 10.06.2023

Matemaatika digitunnid aitavad keerulisemates teemades järjele

Järva Teataja
Facebook Twitter
Comments
Foto: Pixabay

Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel on koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja MTÜ-ga Videoõps valminud interaktiivsete videote ja harjutustega matemaatika digitunnid nii põhikooli- kui ka gümnaasiumilõpetajatele.

Ministeeriumi üldharidusvaldkonna peaeksperdi Mirjam Puumeistri sõnul on digitundide väljatöötamisel kaks eesmärki – luua näidismaterjali ka edaspidi sarnaste õppematerjalide koostamiseks ning teisalt toetada õppijaid keerulisemate teemade omandamisel. „Soovisime pakkuda näidismaterjali, kuidas koostada õppijat toetavat õppevara mis tahes õppevormis õppimiseks,“ selgitas Puumeister. „Samas valisime näidistundideks teemad matemaatika ainevaldkonnast, sest koroonakriisi põhjustatud piirangud mõjutasid väga palju just reaalainete omandamist ning soovisime õppijatele appi tulla õpilünkade tasandamisel.“

Selle õppeaasta algusest leiabki digitaalse õppevara keskkonnast E-koolikott tasuta kasutamiseks kokku 12 matemaatika digitundi: põhikooli lõpetajatele kuus tundi ja gümnaasiumiastmele samuti kuus tundi. Tunniteemad käsitlevad koolimatemaatikas kahte teemat, milles on ekspertide hinnangul koroonakriisi tõttu tekkinud kõige sügavamad õpilüngad. Põhikoolis on selleks ratsionaalavaldiste lihtsustamine ning gümnaasiumis trigonomeetriliste funktsioonidega seotud teemad.

Digitunnid on loodud selliselt, et neid saab kasutada nii tunnis iseseisvalt kui ka õpetaja juhendamisel, aga materjale saab kasutada ka iseseisvalt kodus õppimiseks või teema kordamiseks. Digitundidele lisaks on olemas ka juhendmaterjal “Kuidas digimaterjalide kaudu toetada õppija iseseisvuse arendamist”.

Digitundide ettevalmistamist alustati möödunud septembris ning enne kõigile vabalt kasutada andmist testiti neid möödunud kevadel paljudes koolides üle Eesti. Digitundide projekti käigus väljatöötatud lähenemine matemaatika digiõppevarale pakub kõigile õppevara autoritele ja väljaandjatele edaspidiseks põhimõtteid ja printsiipe, millest õppevara koostamisel lähtuda.

Tulenevalt Eesti haridusvaldkonna pikaajalisest arengukavast on Haridus- ja Teadusministeeriumi lähiaastate prioriteet uuendada teaduspõhiselt Eesti haridusmudelit ning arendada sealhulgas personaalset õppimist toetavaid keskkondi. Matemaatika digitundide projekt viidi ellu programmi „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ käigus. Programmi toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles