T, 21.03.2023

Punamonumentide teema kerkis ka Paides üles

Järva Teataja
Punamonumentide teema kerkis ka Paides üles
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Punanurk.
Punanurk. Foto: Elmo Riig / Sakala

Linnavolikogu valimisliit "UUS Paide" palus linnavalitsusel uurida, mis seis on Paide linnas Nõukogude okupatsiooni sümbolitega monumentidega ning kui palju neid on. 

Eimar Veldre andis 20. oktoobri voligkogu istungil ülevaate.

1. Kui palju on okupatsioonisümbolitega monumente Paide linnas?

Teadaolevalt on Paide linna kui omavalitsuse territooriumil neli Nõukogude okupatsiooni perioodil püsitatud ideoloogilist märki.

2. Kus need asuvad? Asuvad need linna-, riigi- või eramaal?

Esimene asub Roosna-Allikul teeninduskeskuse kõrval haljasalal, see on Teises maailmasõjas hukkunute mälestusmärk. Teksti teeb ideoloogiliseks mõiste Suur Isamaasõda 1941-1944 kasutamine. Tahvlil on nimekiri hukkunuist, kes olid teadaolevalt kohalikud mehed. Kivi asub linna maal.

Teine asub Reopalu kalmistul ja on pühendatud Teises maailmasõjas langenud Nõukogude armee võitlejatele. Mälestusmärgi tekst on neutraalne (loetelu Nõukogude armee võitlejatest), samas on monumendil sirbi-vasara sümbol.

Kolmas asub Paides Tiigi tänava lõpus üle maantee raba ääres ning on pühendatud 1944. a Saksa okupatsiooni ajal hukatutele. Märk asub riigimaal.

Neljas asub Paides Mündi tänaval endise lihakombinaadi haldushoone juures ja on pühendatud 1918. a Saksa okupatsiooni ajal hukatutele. Mälestusmärk on eramaal.

3. Millise hinnangu on nendele monumentidele andnud Riigikantselei juurde loodud töörühm, mis otsustab okupatsioonisümbolitega monumentide teisaldamise?

Arvestades, et ainus märk, mille juurde on eeldatavalt toimunud matmised, asub juba kalmistul, siis Riigikantselei poole linnavalitsus pöördunud ei ole. Märkide osas on linnavalitsus nõu küsinud Järvamaa muuseumi teadusjuhilt Ründo Mültsilt.

4. Mida kavatseb Paide linnavalitsus võtta ette seoses "punamonumentidega"? Palun vastata konkreetselt iga monumendi kohta eraldi.

Mündi tänava kinnistu eraomanik on väljendanud ootust, et linnavalitsus võiks kivi eemaldada. Selle märgi osas tegevussuunda veel otsustatud ei ole.

Riigimaal asuva kuju osas on kavas pöörduda transpordiameti poole. Samas on tegemist ainsa nn päris sündmuse tähisega ehk reaalselt 1944. a Prääma rabas hukatud kohalike mälestusmärgiga. Nii, et ka siin on variandiks lisada selgitav plaat, avamaks täpsemalt vastavat ajaloolist sündmust (sellel arvamusel on ka Ründo Mülts).

Roosna-Alliku märgi osas soovime kogukonnaga läbi rääkida, sest märk sisaldab väidetavalt kohalikke nimesid. Tõenäoliselt tuleb kas muuta teksti või lisada selgitav plaat või kui kogukond seda soovib, teisaldada kuju tervikuna.

Reopalu kalmistul asuva mälestusmärgiga seoses oleme võtnud hinnapakkumise georadari töödeks, selgitamaks välja, kas selle kuju juurde on maetud langenuid. Üks variant on sellelt eemaldada ideoloogilised tähised ja panna sellele neutraalne plaat (näiteks: Mälestuseks kõigile Teises maailmasõjas hukkunutele). Kui selgub, et alale ei ole sõjas langenuid maetud, on võimalus see osa kalmistust võtta kasutusse ka matmisteks.

5. Millised on orienteeruvad finantskulud seoses punamonumentidega kui neid soovitakse teisaldada, hävitada või midagi muud teha?

Tööde maksumus on selgumisel olenevalt valitavatest tegevussuundadest. Hetkel on teada, et georadariteenus on ligi 500 eurot.

Märksõnad
Tagasi üles