L, 3.06.2023

Lugeja küsib: Mul on tööl tekkinud arusaamatused tööandjaga. Kust saaksin nõu, mida tegema pean?

Järva Teataja
Facebook Twitter
Comments
Young Businesswoman Working At Office With Stack Of Folders On Desk
Young Businesswoman Working At Office With Stack Of Folders On Desk Foto: Shutterstock

Kui oled püüdnud suhelda tööandjaga ja lahenduse leidmine tundub võimatu, siis on võimalus pöörduda Tööinspektsiooni nõustamisjuristide poole. Nende käest saab nõu, mida edasi teha ning küsida töölepingu, töö- ja puhkeaja, puhkuse, töötasu ja muude töösuhetega seondutavate teemade kohta.

Nõustamisjuristid vastavad tööpäeviti kell 9.00-16.30 tasuta infotelefonile 640 6000. Nõustamine toimub eesti, inglise, vene ja ukraina keeles. Samuti saavad vastuse e-maili aadressile jurist@ti.ee saadetud küsimused. Enne telefoni haaramist tasub heita pilk peale ka Tööelu portaalile, kuhu on kokku kogutud tööalased küsimused ja väärt nõuanded - www.tooelu.ee.

Tööinspektsiooni emailile vihje@ti.ee saab esitada ka vihjeid. Vihje saamise järel on Tööinspektsioonil kahtluse korral võimalik algatada järelevalvemenetlus, kuid seda ei tehta iga kaebuse peale. Menetluse käigus uurivad tööinspektorid, milline on olnud osapoolte roll ja aitavad kaasa ohutu, turvalise ja tervist säästva töökeskkonna loomisel. Paraku ei saa nõustamisjuristid ega ka järelevalvet teostavad inspektorid juhtumit lahendada. Küll aga saab töötaja esitada avalduse töövaidluskomisjonile (või hagi kohtusse).

Lisaks on võimalus tööprobleemide lahendamiseks kasutada ka töövaidluskomisjoni lepitusmenetlust, aga eeldus on, et sellega on nõus mõlemad pooled. Menetluse alustamiseks tuleb esitada töövaidluskomisjonile avaldus. Menetlus kestab 10 tööpäeva avalduse menetlusse võtmise otsustamisest arvates. Kui lepitusmenetluses kokkulepet ei saavutata, võivad pooled jätkata töövaidluse lahendamist töövaidluskomisjonis või kohtus.

Töösuhete, töötervishoiu ja tööohutuse kohta leiab rohkem infot meie kodulehelt www.ti.ee ja Tööelu portaalist www.tööelu.ee.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles