Eesti Omanike Keskliit: Palusime õiguskantsleril kontrollida, kas mitmesaja tuhande kodu külma jätmine on vastavuses põhiseadusega

Järva Teataja
Copy
Gaasiküte.
Gaasiküte. Foto: Liis Treimann

Ametist tagasi astunud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus jõudis viimasel tööpäeval anda vedelküttel kodude omanikele kesise sõnumi, mis lühidalt kõlab nii: kütteperiood tuleb teil kallis! 

Olgugi, et diiselkütuse hind on arvestatavalt soodsam kui maagaasil, doteeritult koguni kolmandiku võrra väiksem. Mis sellest, et meiega sarnases kliimavöötmes Põhja-Euroopa riikides on kodumajapidamistele oma küttevajaduse rahuldamiseks kasutada soodusmääraga diislikütus. Taavi Rõivase valitsuse poolt kodukütjatele juba 2014. aastal kehtestatud ja Euroopas täiesti pretsedenditu hüppeline maksutõus annab eriti valusalt tunda tänase energiakriisi tingimustes. Kahjuks ei soovi riik kõigile koduomanikele abimeetmeid pakkuda.

Rahandusministeeriumi vastuses on minister Pentus-Rosimannus põhjendanud oma otsust argumentidega, nagu väärkasutusrisk ja puudused meetme mõjuhinnangus. Mõlemad argumendid saab hõlpsasti ümber lükata. Väärkasutusrisk on marginaalne, maksu- ja tolliameti andmetel kõigest 1,5% kogu hulgimüügi mahust ning riik on vedelkütuse erimärgistamise seaduse eelnõu seletuskirjas ka ise hinnanud riski väga väikeseks. Teiseks, pidades mõjuhinnanguid puudulikuks, umbusaldab riik iseennast. Äärmiselt murettekitav on lugeda rahandusministri seisukohta, et "täna kogutav energiasektori statistika ei ole piisavalt täpne.“ Samuti seab minister küsimuse alla ehitisregistri andmed vedelkütusekatlate olemasolu kohta. Järeldame, et riigil on siin tegemata töö, kui ta ei usalda oma andmebaase. On kahetsusväärne, et koduomanikke nuheldakse oletuslike argumentidega, mis pealegi on pigem riigi enda tegevuse lüngad.

Rahandusministeeriumi hinnangul tarbivad kodumajapidamised hetkel vedelkütust 3,4 mln liitrit ja lisanduda võib teist sama palju. Negatiivne mõju riigieelarvele kokku oleks maksimaalselt 6,1 mln eurot. Tuletame meelde, et rahandusministeerium on eelnevalt heaks kiitnud võrreldava mõjuga toetused põlevkivisektorile. Septembris pidas rahandusminister vajalikuks pikendada põlevkivisektori toetusi eriotstarbelise diislikütuse kasutamisel. Riik tegi kingituse miljoneid teenivale põlevkivisektorile, kuid jättis koduomanikud külma kätte.

Eesti Omanike Keskliit on juba alates möödunud jaanuarist teinud valitsusele ettepanekuid, et minnes vastu uuele kütteperioodile, tuleb kõiki kütteliike, s.h ka tahke- ja vedelkütet, kohelda võrdsetel tingimustel. Pöördusime nüüd õiguskantsler Ülle Madise poole, et paluda tal kontrollida, kas selline kohtlemine on vastavuses põhiseaduse § 12 võrdse kohtlemise põhimõttega. Ehitisregistri andmetel on Eestis ligi 200 000 eluruumi, mida köetakse vedelkütusega.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles