Ettevõtjad saavad Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rahastamisvahendi sihtfondi tagasilaekunud raha taas kasutada

Järva Teataja
Copy
Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rahastamisvahendi sihtfondi tagasi laekunud 4 miljonit eurot on ettevõtjatel võimalik uuesti laenurahana kasutada. Ettevõtjad saavad taas taotleda laenu muu hulgas taastuvate energiaallikate kasutamise hõlbustamiseks, milleks on ette nähtud MAKi meede 6.4 (5C). Meetmesse on suunatud tagasilaekunud vahenditest 1 miljon eurot.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on tagasilaekunud raha uuesti teenistusse andmine ainumõeldav otsus. „Meie ettevõtjad vajavad praegu toetamist ning taoliste meetmetega saame me seda neile ka pakkuda. Fondi tagasilaekunud raha uuesti välja laenamine annab tunnistust, et ka varasemad otsused on olnud tõhusad,“ ütles minister Kruuse.

„Kiirelt tõusvate energiahindade keskkonnas on paljud väikeettevõtted küsimuse ees, kuidas ettevõttele vajalik energia ise toota. MAKi meede 6.4 (5C) on mõeldud just selleks, et mõte saaks investeeringuks tehtud,“ ütles MESi juhatuse liige Meelis Annus.

Jätkuvalt saavad ettevõtjad laenu taotleda ka teistest MESi pakutavatest MAK 2014-2020 meetmetest. Lisainfo ja taotlusvormid laenutoodete kohta leiab sihtasutuse veebilehelt.

Rahastamisvahendist finantseeritakse kavandatavaid investeeringuid, mis on jätkusuutlikud, kuid ei leia turult piisavalt rahastamisallikaid. Rahastamisvahend on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ja põllumajandussektori konkurentsivõime suurendamiseks, keskkonnahoiu ning ressursitõhususe ja kestva ning kvaliteetse tööhõive edendamise toetamiseks.

Tagasi üles