Karl Lembit Laane sai August Rei parlamendiuuringu stipendiumi

Järva Teataja
Copy
August Rei
August Rei Foto: Viljandi muuseumi fotokogu

Riigikogu Kantselei andis välja järjekordse August Rei parlamendiuuringu stipendiumi. Stipendiumi asutamise eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi-, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Stipendiumikomisjon leidis, et Karl Lembit Laane on sobilik kandidaat ja otsustas stipendiumi talle anda.

Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi filosoofia magistrant Laane on oma magistritöö teemaks valinud „Eesti Vabariigi loomine vabariikluse mõtteloos“. Tema töö juhendaja on mõtteloo professor Pärtel Piirimäe. Laane uurib oma magistritöös sõdadevahelise Eesti Vabariigi riigikorralduse ja põhiseaduse loomist Euroopa mõtteloo kontekstis. Professor Piirimäe sõnul peaksime saama senisest oluliselt põhjalikuma arusaamise sellest, millistele klassikalistele mõttetraditsioonidele Eesti põhiseaduse loojad toetusid. Töö autor plaanib mh keskenduda Asutava Kogu protokollidele, seostades neid Lääne poliitikafilosoofiliste ja -teoreetiliste käsitlustega.

Riigikogu Kantselei asutas August Rei stipendiumi 2008. aastal. Parlamendiuuringu stipendiume on nüüd määratud kolmeteistkümnele magistri- või doktoritöö kirjutajale. August Rei (1886-1963) oli Asutava Kogu liige ja esimees selle kokkutulemisest 23. aprillil 1919 kuni tegevuse lõpetamiseni. Aastatel 1920–1937 oli Rei I-V Riigikogu liige ning ajavahemikus 9. juuni 1925 – 22. juuni 1926 II Riigikogu esimees.

Lisateave: www.riigikogu.ee või stipendium@riigikogu.ee.

Tagasi üles